Kancelarii Sejmu „odpadła przeszkoda”, więc ujawnia! Komunikat z linkiem do wykazu list z podpisami

0
(0)

Komunikat Kancelarii Sejmu z 14 lutego 2020 r.:
Kancelaria Sejmu informuje, że w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2020 r. sygn. akt II SA/Wa 1927/19 uchylającym postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 29 lipca 2019 r. znak: ZSPU.440.707.2019.AZ.I, oraz w związku z treścią art. 152 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, odpadła przeszkoda prawna dla udostępnienia informacji publicznej zawartej w wykazach sędziów, którzy udzielili poparcia kandydatom do Krajowej Rady Sądownictwa.

Prawo Unii Europejskiej dotyczące ochrony danych osobowych, nakłada na administratora danych osobowych – Kancelarię Sejmu obowiązek poinformowania osoby, której dane mają być przetwarzane w celu innym niż cel, dla którego zostały pozyskane. Kierując się koniecznością zapewnienia zgodności procedury przetwarzania danych z prawem UE, Kancelaria Sejmu na podstawie art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), skierowała 12 lutego do wyżej wymienionych sędziów informacje o przetwarzaniu ich danych osobowych w innym celu niż przewidziany w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o KRS.

Pomiędzy 23 a 25 stycznia 2018 r. do Kancelarii Sejmu wpłynęły zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa poparte przez grupy co najmniej 2 000 obywateli lub 25 sędziów. Zgłoszonych zostało 18 sędziów-kandydatów. Członkowie KRS zostali wybrani 6 marca 2018 r. na mocy uchwały Sejmu VIII kadencji.

Zgodnie z decyzją Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 27 lutego 2018 r. nr BKSP-144-9932/03/18(1) utrzymaną w mocy wyrokami: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2018 r. sygn. akt II SA/Wa 484/18 i Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2019 r. sygn. akt I OSK 4282/18 w części dotyczącej wykazów obywateli, którzy udzieli poparcia kandydatom do KRS – wykazy te nie są podawane do publicznej wiadomości.

Od Redakcji Monitora:

Z udostępnionego wykazu dowiadujemy się, że w przypadku kandydatury sędziego Leszka Mazura trzy osoby zostały wykreślone, wg Kancelarii Sejmu: „Poz 4, 10 i 40 wykazu nie były brane pod uwagę – zostały wykreślone przed złożeniem dokumentu przez Pełnomocnika do Marszałka Sejmu”. Ważnych podpisów zostało mu wystarczająco dużo, bo 40.
Jak wiadomo powszechnie, wycofanie podpisów pod kandydaturą sędziego Macieja Nawackiego nie zostało uwzględnione  – ani on, ani jego pełnomocnik nie mieli odwagi do tego się przyznać. Nawackiemu zabrakłoby bowiem jednego podpisu i nie zostałby członkiem KRS. Dziś żadna siła nie zmusi kogokolwiek do uwzględnienia oświadczeń czwórki z Olsztyna, gdyż diabli wezmą cały skład tego bezcennego dla obozu władzy gremium.

Powiązania między zgłaszającymi a kandydatami przeanalizowały szczegółowo oko.press i Gazeta Wyborcza.

Wykaz jest dostępny tutaj:

Krajowa Rada Sądownictwa

No Description

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments