SSP „Iustitia” przekazało prezydentowi projekty 3 ustaw o sądownictwie

0
(0)
Bartłomiej Przymusiński i Krystian Markiewicz przed Pałacem Namiestnikowskim, 16 sierpnia 2017 r.

16 sierpnia sędziowie Krystian Markiewicz i Bartłomiej Przymusiński reprezentujący Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” złożyli w Kancelarii Prezydenta RP projekty 3 ustaw o systemie sądownictwa. W Komunikacie Prasowym piszą:

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA” składa Prezydentowi projekty zmiany trzech ustaw: o Krajowej Radzie Sądownictwa, o Sądzie Najwyższym i Prawa o ustroju sądów powszechnych i zwraca się z prośbą o zaproszenie do konsultacji i wyznaczenie ich harmonogramu, aby przed upływem 2 miesięcy przeznaczonych na opracowanie ustaw, można było przystąpić do merytorycznej debaty nad reformą.

Prezydent Rzeczypospolitej, uzasadniając weto do ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, zapowiedział opracowanie alternatywnych, zgodnych z Konstytucją projektów reformy. W swoim wystąpieniu wskazał, że solidnie i mądrze przygotowana reforma sądów przyczyni się do tego, by jeszcze skuteczniej budować dobrą przyszłość naszej Ojczyzny jako państwa sprawiedliwego i silnego, państwa, które szanuje i chroni zwykłego człowieka. Postulat prawdziwej reformy sądownictwa jest rzeczywistą społeczną potrzebą. W związku z zawetowaniem ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, powstała szansa opracowania ustaw, które zyskają powszechną społeczną aprobatę.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” od lat zabiegało o debatę ponad politycznymi podziałami. Nasze zespoły merytoryczne analizowały jakie zmiany są oczekiwane i możliwe do przeprowadzenia, aby wzmocnić zaufanie do niezależności sądów, zbudować system społecznej kontroli i udziału obywateli. Efektem tych prac są projekty zmiany trzech ustaw: o Krajowej Radzie Sądownictwa, o Sądzie Najwyższym i Prawa o ustroju sądów powszechnych. Wszystkie, w odróżnieniu od zawetowanych projektów, gwarantują niezależność sądów i istotny udział społeczeństwa w funkcjonowaniu sądów.

Najważniejsze z tych zmian to:

1) publikowanie w internecie nagrań rozpraw dyscyplinarnych dotyczących sędziów,
2) wprowadzenia obowiązku konsultacji przez Ministra Sprawiedliwości z Krajową Radą Sądownictwa powoływania i odwoływania prezesów sądów,
3) podobny tryb powoływania prezesów sądów jak w Sądzie Najwyższym: sędziowie będą przedstawiać ministrowie dwie kandydatury,
4) obowiązek publicznego przedstawiania informacji o wynikach sądu przez prezesów sądu społeczności lokalnej, a także zamieszczanie go w Biuletynie Informacji Publicznej,
5) możliwość zgłaszania kandydatów na sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa przez grupy 2 tys. obywateli,
6) publiczne, transmitowane w internecie wysłuchanie kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa,
7) parytet gwarantujący, że w Krajowej Radzie Sądownictwa znajdą się sędziowie każdego rodzaju sądów, w tym sędziowie sądów rejonowych,
8) obowiązek zrzeczenia się urzędu sędziego przez sędziów pracujących dla rządu (delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości), z możliwością powrotu po zakończeniu delegacji.

Składamy te projekty Panu Prezydentowi, deklarując wolę dyskusji nad zaproponowanymi rozwiązaniami oraz otwartość na głos wszystkich środowisk społecznych.

Warszawa, 16 sierpnia 2017 r. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA”

Ustawa o KRS – projekt zmiany

Ustawa o Sądzie Najwyższym – projekt zmiany

Prawo o sądach powszechnych – projekt zmiany

 

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments