My, sędziowie Sądu Rejonowego w Olsztynie…: Trzy uchwały (które podarł prezes Maciej Nawacki)

5
(4)

Uchwała nr 1

Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie z 7 lutego 2020 r.

My, sędziowie Sądu Rejonowego w Olsztynie

wzywamy Prezesa Macieja Nawackiego do natychmiastowego zaniechania wszelkich działań utrudniających sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi wykonywanie obowiązków służbowych, w tym do uchylenia zarządzenia wstrzymującego przydział spraw oraz zniesienia wszelkich nałożonych na niego ograniczeń, związanych z dostępem do systemu informatycznego i sali rozpraw. Tego rodzaju działania Prezesa Macieja Nawackiego uznajemy za bezprawne.

Podzielamy stanowisko wyrażone w uchwale trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest niezawisłym sądem w rozumieniu przepisów Konstytucji, Karty Praw Podstawowych i Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Uchwała nr 2

Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie z 7 lutego 2020 r.

My, sędziowie Sądu Rejonowego w Olsztynie wyrażamy krytyczne stanowisko wobec uchwalonej przez Sejm w dniu 20 grudnia 2019 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. Narusza ona traktatowe zobowiązania Polski, marginalizuje znaczenie samorządu sędziowskiego i podporządkowuje wymiar sprawiedliwości władzy politycznej. Wprowadza ostre sankcje dla sędziów stających w obronie niezależności sądów i niezawisłości sędziów, włącznie z ich usunięciem z urzędu. Sędziowie, którzy takie prawo będą stosować, staną się narzędziem polityków ze szkodą dla obywateli.

Wzywamy przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej do zaprzestania podważania uchwały połączonych Izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. podjętej w trosce o zachowanie porządku prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej. Wzywamy ich również do wprowadzenia rozwiązań prawnych mających na celu przywrócenie porządku prawnego, w tym wyłonienie członków – sędziów Krajowej Rady Sądownictwa zgodnie z Konstytucją.

Wzywamy również przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej do zaprzestania podważania w przestrzeni publicznej dobrego imienia sędziów i ich godności osobistej oraz zaprzestania stosowania kłamliwej retoryki. Takie działania, w naszej ocenie, godzą w dobro wymiaru sprawiedliwości.

Domagamy się od władzy ustawodawczej i wykonawczej prawdziwej reformy sądownictwa, zmierzającej do wprowadzenia rozwiązań mających na celu przyspieszenie postępowań sądowych, uproszczenie procedur oraz uczynienie sądów przyjaznymi dla obywateli. Dotychczasowy sposób procedowania nad ustawami dotyczącymi wymiaru sprawiedliwości świadczy o lekceważeniu głosu praktyków i środowisk naukowych, a tym samym o braku troski o obywateli i jakość sądownictwa w Polsce.

Mając na względzie treść uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r.wzywamy sędziów – członków obecnej Krajowej Rady Sądownictwa do natychmiastowej rezygnacji z zajmowanych funkcji.

Dotychczasowa postawa podejmowana podczas prac Krajowej Rady Sądownictwa przez członków tego gremium wskazuje na to, że nie realizują oni podstawowego konstytucyjnego obowiązku stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Sędziowie zabierający głos w debacie publicznej na temat kondycji polskiego wymiaru sprawiedliwości i zagrożeń dla porządku prawnego zgodnego z fundamentalnymi prawami człowieka realizują w ten sposób rotę przyrzeczenia sędziowskiego, stojąc na straży prawa i wiernie służąc Rzeczypospolitej Polskiej.

Jedynymi przywilejami, jakich bronią sędziowie, jest przywilej sprawowania wymiaru sprawiedliwości zgodnie z zasadami niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów.

Solidaryzujemy się z sędziami dotkniętymi postępowaniami dyscyplinarnymi prowadzonymi w związku z ich działalnością w obronie praworządności i niezawisłości sędziowskiej, respektowaniem prawa krajowego i unijnego.

Dziękujemy obywatelom, którzy w trosce o dobro Ojczyzny występują w obronie niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Uchwała nr 3

Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie z 7 lutego 2020 r.

Jako sędziowie Sądu Rejonowego w Olsztynie wzywamy Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie do niezwłocznego przesłania treści uchwał zapadłych w dniu 7 lutego 2020 r. Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego, Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, Prezesowi Sądu Okręgowego w Olsztynie, Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa oraz zamieszczenia ich treści na internetowej stronie tutejszego Sądu. Jednocześnie

Upoważniamy każdego sędziego wchodzącego w skład zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie do publicznego rozpowszechniania treści uchwał podjętych w dniu 7 lutego 2020 r.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 4

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments