Sejm komunikuje, że listy poparcia dla kandydatów KRS mają odpowiednią liczbę podpisów, SSP „Iustitia” ogłasza Stanowisko

5
(3)

Komunikat Kancelarii Sejmu RP z 3 lutego 2020 r.

W związku z licznymi zapytaniami oraz doniesieniami medialnymi dotyczącymi wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa przypominamy, że członkowie KRS zostali wybrani 6 marca 2018 r. na mocy uchwały Sejmu VIII kadencji.

Pomiędzy 23, a 25 stycznia 2018 r. wpłynęły zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa poparte przez grupy co najmniej 2 000 obywateli lub 25 sędziów. Poszczególni kandydaci zostali zgłoszeni:

1) Dariusz Drajewicz – przez grupę 25 sędziów
2) Jarosław Dudzicz – przez grupę 38 sędziów
3) Grzegorz Furmankiewicz – przez grupę 27 sędziów
4) Marek Jaskulski – przez grupę 28 sędziów
5) Joanna Kołodziej-Michałowicz – przez grupę 30 sędziów
6) Jędrzej Kondek – przez grupę 29 sędziów
7) Teresa Kurcyusz-Furmanik – przez grupę 2130 obywateli oraz grupę 32 sędziów
8) Mariusz Lewiński – przez grupę 2160 obywateli
9) Ewa Łąpińska – przez grupę 29 sędziów
10) Zbigniew Stanisław Łupina – przez grupę 57 sędziów
11) Leszek Mazur – przez grupę 40 sędziów
12) Maciej Andrzej Mitera – przez grupę 25 sędziów
13) Maciej Nawacki – przez grupę 28 sędziów
14) Dagmara Pawełczyk-Woicka – przez grupę 28 sędziów
15) Robert Pelewicz – przez grupę 28 sędziów
16) Rafał Puchalski – przez grupę 25 sędziów
17) Paweł Kazimierz Styrna – przez grupę 26 sędziów
18) Mariusz Witkowski – przez grupę 31 sędziów

Wyżej wymienionych kandydatów zgłoszonych prze z grupę co najmniej 25 sędziów poparło łącznie 364 sędziów. W tej liczbie 275 sędziów udzieliło poparcia tylko jednemu kandydatowi, a 89 sędziów udzieliło poparcia więcej niż jednemu, w tym:

• 62 sędziów poparło 2 kandydatów,
• 12 sędziów poparło 3 kandydatów,
• 4 sędziów poparło 4 kandydatów,
• 5 sędziów poparło 5 kandydatów,
• 1 sędzia poparł 7 kandydatów,
• 2 sędziów poparło 8 kandydatów,
• 3 sędziów poparło 9 kandydatów

Zgodnie z wymaganiami ustawy uzyskano potwierdzenie od Ministra Sprawiedliwości, że osoby popierające poszczególne kandydatury faktycznie posiadają status sędziów. Listy obywateli udzielających poparcia kandydatom zostały zbadane przez Kancelarię Sejmu, analogicznie jak w przypadku postępowania z obywatelską inicjatywą ustawodawczą. Warto zaznaczyć, że żaden przepis ustawy o KRS nie przewiduje możliwości wycofania raz udzielnego kandydatowi do KRS poparcia. Podobnie jak sędzia nie może wycofać się z wydanego wyroku, nie może po podpisaniu listy poparcia wycofać tego podpisu. Zarówno z opinii Biura Analiz Sejmowych, jak i opinii zewnętrznej, sporządzonej przez dr hab. Marka Dobrowolskiego wynika, że ze względu na brak przepisów umożliwiających wycofanie raz udzielonego poparcia, oświadczenie o wycofaniu poparcia jest bezskuteczne.

sejm.gov.pl

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia z 4 lutego 2020 roku w sprawie komunikatu Centrum Informacyjnego Sejmu z 3 lutego 2020 roku o wyborze członków Krajowej Rady Sądownictwa.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia zwraca uwagę, że informacje podane w komunikacie wskazują na to, że sędziowie zasiadający obecnie w Krajowej Radzie Sądownictwa uzyskali poparcie około 3,5% wszystkich sędziów w Polsce, a więc nie mają legitymacji do reprezentowania środowiska sędziowskiego w konstytucyjnym organie, który powinien stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Reprezentują oni, co najwyżej, polityków usiłujących zniszczyć powyższe wartości. Z komunikatu wynika ponadto, że część sędziów uzyskało poparcie minimalne (25 sędziów), co tym bardziej czyni zasadne podejrzenie, że tak jak sędzia Maciej Nowacki, w dacie wyboru przez Sejm RP, nie posiadali wymaganego ustawowo poparcia innych sędziów.

Stowarzyszenie podkreśla, że ogłoszenie komunikatu nie stanowi wykonania wyroków sądów administracyjnych w przedmiocie ujawnienia list poparcia do KRS oraz wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 roku.

Zwracamy uwagę, że prawo do poparcia kandydata do KRS jest prawem obywatelskim, prawem do udziału w życiu publicznym, prawem do udziału w procedurach kształtowania składu organów konstytucyjnych. Tym samym niedopuszczalne jest wyłączenie możliwości odwołania poparcia w sytuacji, gdy ustawodawca takiego rozwiązania nie przewidział i nie ma ono żadnego uzasadnienia w konieczności ochrony innych wartości. Porównanie regulacji zawartej w ustawie o KRS do regulacji innych ustaw o charakterze wyborczym, gdzie ustawodawca wyraźnie wyłącza możliwość wycofania poparcia kandydatom, prowadzi do wniosku, że brak takiej regulacji w ustawie o KRS jest zamierzonym zabiegiem racjonalnego ustawodawcy, w sposób oczywisty dopuszczającym wycofanie poparcia.

Kancelaria Sejmu powołuje się na opinię dr hab. M. Dobrowolskiego, zgodnie z którą względu na brak przepisów umożliwiających wycofanie raz udzielonego poparcia, oświadczenie o wycofaniu poparcia jest bezskuteczne. Wiarygodność tej opinii jest jednak wątpliwa, ponieważ jej autor otrzymał rekomendację od członków nowo powołanej Krajowej Rady Sądownictwa i w 2018 roku został powołany przez Prezydenta Andrzeja Dudę do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia po raz kolejny apeluje o wykonanie prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego i ujawnienie opinii publiczne pełnych list poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa. Z uwagi na „blokowe” głosowanie w Sejmie nad kandydaturami do KRS, wadliwe zgłoszenie choćby jednego z kandydatów skutkuje wadliwością wyboru wszystkich piętnastu sędziów – członków nowej KRS.

SSP :Iustitia”

 

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 3

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments