Sędziowie z warszawskiej Woli domagają się respektowania wyroków sądowych

5
(1)

Sędziowie Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie wzywają Prezydenta RP do odmowy podpisania ustawy kagańcowej

Uchwała
Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie
z 29 stycznia 2020 roku

Jako sędziowie Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie stanowczo sprzeciwiamy się prezentowaniu w przestrzeni publicznej wypowiedzi, które zawierają nieprawdziwe tezy o sytuacji polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz godzą wprost w dobre imię i godność osobistą sędziów.

Wzywamy również przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej do zaprzestania głoszenia nieprawdziwych opinii o nieważności uchwały połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 roku, wskazując, że została ona podjęta dla ochrony sytuacji prawnej obywateli i opanowania chaosu prawnego wynikłego z destrukcyjnych dla porządku prawnego działań władzy ustawodawczej i wykonawczej. Próby podważenia tej uchwały poza jakimkolwiek przewidzianym przez ustawę trybem oraz nasilenie ataków, w szczególności na sędziów Sądu Najwyższego, uznajemy za wyraz braku odpowiedzialności za Państwo i jego obywateli.

Domagamy się respektowania orzeczeń sądowych oraz niezwłocznego przystąpienia do konstruktywnych, szeroko konsultowanych społecznie prac nad zgodną z Konstytucją ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa, naprawy zniszczonych fundamentów demokratycznego państwa prawnego oraz rzeczywistych reform usprawniających funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.

Zwracamy się zarazem do Prezydenta RP, by – wypełniając przysięgę, że dochowa wierności postanowieniom Konstytucji – odmówił podpisania ustawy z 20 grudnia 2019 roku o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. Jej regulacje godzą bowiem wprost w zasady polskiego i europejskiego porządku prawnego i stanowią kolejny krok w ograniczaniu sędziowskiej niezawisłości.

Jako sędziowie Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli solidaryzujemy się przy tym  z wszystkimi sędziami, którzy zostali dotknięci represjami w związku z podejmowanymi czynnościami orzeczniczymi lub działaniami zmierzającymi do ochrony praworządności i niezawisłości sędziowskiej.

Zobowiązujemy Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie do niezwłocznego przesłania treści niniejszej uchwały Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie, Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego oraz zamieszczenia jej treści na internetowej stronie tutejszego Sądu.

iustitia.pl

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments