Sędziowie z Katowic: Wyrażamy solidarność z sędziami dotkniętymi postępowaniami dyscyplinarnymi

0
(0)

Sędziowie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach przeciwko działaniom rzeczników dyscyplinarnych oraz ustawy kagańcowej

Uchwała nr 1
Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach
z 7 stycznia 2020 roku

My, sędziowie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, wyrażamy sprzeciw wobec czynności dyscyplinarnych podejmowanych przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i jego Zastępców w stosunku do sędziów biorących udział w wydaniu orzeczeń sądów powszechnych, uwzględniających stanowisko wyrażone w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 roku w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C 625/18. Istotą niezawisłości sędziowskiej – która niezmiennie pozostaje fundamentem naszej pracy – jest autonomiczne, pozbawione podległości służbowej i podporządkowania komukolwiek, wolne od nakazów czy wytycznych z jakiegokolwiek źródła, bezstronne i obiektywne rozstrzyganie spraw podlegających właściwości sądów, zgodnie z prawem, wiedzą i sumieniem każdego z nas.

Wszczynanie postępowań dyscyplinarnych w stosunku do sędziów z uwagi na treść orzeczeń, w wydaniu których brali udział, narusza zasady niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów, chronione Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz umowami międzynarodowymi.

Wyrażamy solidarność z sędziami dotkniętymi takimi postępowaniami dyscyplinarnymi.

Uchwała nr 2
Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach
z 7 stycznia 2020 roku

Jako sędziowie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach wyrażamy krytyczne stanowisko wobec regulacji prawnych zawartych w uchwalonej przez Sejm w dniu 20 grudnia 2019 roku ustawie o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. Regulacje te m.in. wprowadzają dalsze ograniczenia autonomii samorządu sędziowskiego i pozbawiają jego organy realnego, istotnego wpływu na funkcjonowanie sądów, przewidują rygorystyczną odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów i asesorów sądowych – z karą złożenia sędziego z urzędu włącznie – za ich działalność orzeczniczą, związaną z kontrolą skuteczności powołania innego sędziego lub umocowania konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej, nadmiernie ingerują w prawa i wolności sędziów, nakładając na nich obowiązek pisemnego informowania o członkostwie w legalnie działających stowarzyszeniach, czy wreszcie pozbawiają kandydatów na stanowiska sędziowskie możliwości skutecznego odwołania od niekorzystnych dla nich uchwał Krajowej Rady Sądownictwa dotyczących powołania na stanowiska sędziowskie.

https://katowice-zachod.sr.gov.pl/container/aktualnosci/2020/uchwaly-zebrania-sedziow.pdf

SSP Iustitia

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments