Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia: Po Uchwale SN z 23 stycznia wstrzymanie przydziału nowych spraw dla sędziego

4.5
(2)

W związku z treścią uchwały wydanej 23 stycznia przez Sąd Najwyższy w składzie trzech połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Krzysztof Kurosz Zarządzeniem wydanym 27 stycznia 2020 r. wstrzymał przydział nowych spraw do referatu sędziego Michała Kluski.

Prezes K. Kurosz w uzasadnieniu Zarządzenia pisze:

Zgodnie z art. 87 §1 ustawy o Sądzie Najwyższym „uchwały pełnego składu Sądu Najwyższego, składu połączonych izb oraz składu całej izby, z chwilą ich podjęcia, uzyskują moc zasad prawnych”. Zgodnie z art. 87 §2 ustawy o Sądzie Najwyższym „odstąpienie od zasady prawnej uchwalonej przez izbę, połączone izby albo pełny skład Sądu Najwyższego, wymaga ponownego rozstrzygnięcia w drodze uchwały odpowiednio przez właściwą izbę, połączone izby lub pełny skład Sądu Najwyższego”. Zasada prawna wiąże zatem bezpośrednio Sąd Najwyższy. Z uwagi na treść art. 183 ust. 1 Konstytucji RP (sprawowanie nadzoru judykacyjnego przez Sąd Najwyższy nad sądami powszechnymi), oczywistym jest, że sądy powszechne nie mogą nie dostrzec uchwały mającej moc zasady prawnej, zwłaszcza że została podjęta przez trzy połączone izby. Im szerszy skład gremium podejmującego uchwałę, tym większe jej znaczenie.

Na zakończenie zaś Krzysztof Kurosz wyjaśnia:

Jak wynika z uchwały SN, a także z całości zasad porządku prawnego – kwestia badania należytej obsady w konkretnej sprawie zarezerwowana jest dla sądów, bo to one sprawują wymiar sprawiedliwości. Nie następuje w ten sposób wkroczenie w wyłączną prerogatywę Prezydenta RP powoływania sędziów na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa (art. 179 Konstytucji RP). Sąd Najwyższy w swej uchwale nie zakwestionował bowiem w żaden sposób wyłączności prerogatywy Prezydenta RP i nie wkroczył w zakres władztwa znajdujący się poza sferą wymiaru sprawiedliwości. Również niniejsze zarządzenie w żaden sposób nie kwestionuje statusu sędziego Michała Kluski, ani nie dotyczy spraw znajdujących się już w referacie sędziego.

zarzadzenie-a-xxiv-0000-120-1580110960
Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments