Stanowisko dziekanów wydziałów prawa w sprawie „Okrągłego stołu dla praworządności”

3.3
(3)

Procedowany obecnie projekt ustawy zmieniającej ustawę o ustroju sądów powszechnych i ustawę o Sądzie Najwyższym, nazywanej ustawą dyscyplinującą sędziów, nie zapobiegnie chaosowi w wymiarze sprawiedliwości spowodowanemu niezgodnymi z Konstytucją i umowami międzynarodowymi zmianami prawa w zakresie organizacji sądownictwa i powoływania sędziów.

Wszczynanie postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów w związku z ich działalnością orzeczniczą, zgodną z obowiązującym w Polsce prawem, stanowi naruszenie wynikających z Konstytucji i umów międzynarodowych zasad niezależności sądów  i bezstronności sędziów.

W tej sytuacji konieczne jest pilne wypracowanie rozwiązań legislacyjnych, które zagwarantują niezależność władzy sądowniczej od wpływów politycznych a obywatelom prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

Dlatego jako dziekani wydziałów prawa popieramy ideę zorganizowania „Okrągłego stołu dla praworządności” przez środowisko naukowe reprezentowane przez prezesów Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności z udziałem przedstawicieli władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych.

Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, Dziekan WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Roman Budzinowski, Dziekan WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Tomasz Giaro, Dziekan WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Czesław Martysz, Dziekan WPiA Uniwersytetu Śląskiego

Prof. dr hab. Karol Kiczka, Dziekan WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, Dziekan WPiA Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. UG dr hab. Wojciech Zalewski, Dziekan WPiA Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Marek Michalski, Dziekan WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

dr hab. Agnieszka Liszewska, prof. UŁ, Dziekan WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. UO dr hab. Piotr Stec, Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego

dr Ewa Pierzchała, Dziekan WPiA Uniwersytetu Opolskiego

Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, Dziekan WPiA Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US, p.o. Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego

dr Beata Kanarek, p.o. Dziekana WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego

prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz, Dziekan WPiA Uniwersytetu Zielonogórskiego

dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL, Dziekan WPPKA Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 3.3 / 5. Vote count: 3

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments