My, sędziowie Sądu Rejonowego w Nysie…

4.5
(22)

My, sędziowie Sądu Rejonowego w Nysie mając na uwadze zapisaną w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zasadę trójpodziału władzy oraz odpowiedzialność za zgodne z regułami prawa funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i prawo stron do rozpoznania spraw przez sąd prawidłowo umocowany

  • wyrażamy głębokie zaniepokojenie niekonstytucyjnymi rozwiązaniami proponowanymi w projekcie ustawy z 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 69/IX kadencja Sejmu). Wskazujemy, że przyjęcie proponowanych rozwiązań spowoduje podważenie podstawowych zasad ustrojowych, w oparciu o które funkcjonuje Rzeczpospolita Polska, wynikających zarówno z Konstytucji, jak i prawa Unii Europejskiej. Projekt ustawy bezpodstawnie ogranicza autonomię samorządu sędziowskiego i uprawnienia jego organów, nadmiernie rozbudowując kompetencje organów powoływanych przez Ministra Sprawiedliwości i od niego zależnych. Projekt wyłącza spod kontroli sądowej kwestię legalności powołania i funkcjonowania organów rozstrzygających sprawy obywateli w sytuacji, gdy obowiązek badania tej kwestii wynika nie tylko z obowiązujących przepisów prawa, ale również z dwóch wydanych w ostatnim czasie orzeczeń, tj. wyroku Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2019 r. (III PO 7/18) oraz wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 roku (C-585/18, C-624/18 i C-625/18).

Nadto projekt ten w sposób niezgodny z Konstytucją ogranicza podstawowe prawa i wolności sędziów jako obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ich prawo do zrzeszania się, prawo do prywatności, prawo do krytyki władzy i udziału w życiu publicznym, prawo do pozyskiwania informacji oraz wolność słowa;

  • wzywamy do zaprzestania akcji oczerniania i obrażania sędziów Rzeczypospolitej Polskiej przez przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej;
  • solidaryzujemy się ze wszystkimi sędziami, którzy w związku z podejmowanymi czynnościami orzeczniczymi lub działaniami zamierzającymi do ochrony praworządności i niezawisłości sędziowskiej zostali dotknięci represjami;
  • dziękujemy obywatelom, którzy 18 grudnia 2019 r. wystąpili w obronie niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 22

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments