Związkowcy z sądownictwa francuskiego przeciwko proponowanym zmianom w polskim sądownictwie

4.8
(4)

24 grudnia 2019r. francuski Związek Zawodowy Sądownictwa wydał komunikat w sprawie ogłoszonych przez polskich polityków propozycji zmian w sądownictwie. Poniżej publikujemy tekst stanowiska wraz z tłumaczeniem.

Paryż, 24 grudnia 2019 r.

Związek Zawodowy Sądownictwa

Paryż

Państwo prawa, w Europie, to nie jest tylko jedna z opcji

 Państwo prawa jest fundamentem zarówno Unii Europejskiej, jak i Rady Europy. Polska, poddana wielu procedurom w związku z tym, była przedmiotem stwierdzenia ze strony Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej poważnego naruszenia niezależności sądownictwa z powodu reform sądowniczych wprowadzanych przez sprawującą władzę partię PiS począwszy od 2015 roku.

Ta ultrakonserwatywna partia postawiła wymaganie państwa prawa w takim stopniu zagrożenia, że nowy sygnał alarmowy powinien być słyszany ze wszystkich stron.

W wyroku z 5 grudnia 2019 r., wydanym w wykonaniu wyroku TSUE z 19 listopada 2019 r i w zgodności z tymże, polski Sąd Najwyższy orzekł, że Krajowa Rada Sądownictwa nie jest organem bezstronnym i niezależnym, biorąc pod uwagę jej powiązania z władzą ustawodawczą i wykonawczą; spowodowała ona dalsze fundamentalne wadliwości w ramach reform sądownictwa podjętych przez rząd. Partia PIS nie przyjęła takiego postawienia sprawy z powodu założenia, które dla niej jest priorytetowe: doprowadzić do własnej sprawiedliwości.

Kilka dni później, na stronach internetowych Sejmu nagle pojawił się projekt ustawy, przewidującej różnorodne przepisy zmierzające do zakneblowania swobody sędziów zarówno w obszarze ich działalności orzeczniczej, jak i w korzystaniu  z ich wolności wypowiedzi. Bez zaskoczenia, Sejm zdominowany przez partię PIS, przyjął ten projekt ustawy, który obecnie musi zostać przedstawiony Senatowi.

Definitywny zakaz dokonywania przez sędziów polskich oceny legalności Krajowej Rady Sądownictwa z rozciągnięciem jego konsekwencji na wyrok niezawisłego Sądu Najwyższego, oto konsekwencje tego projektu. W jego ogólnej wymowie, zabrania on kontrolowania przez wymiar sprawiedliwości, także na gruncie prawa europejskiego, przepisów czy instytucji uznanych za zgodne z prawem przez Trybunał Konstytucyjny, do którego tym samym  została zawężona kontrola, co stanowi jeden z podstawowych celów przyjętego projektu reformy sądownictwa.

W celach odstraszających, zostało przewidzianych szereg sankcji dyscyplinarnych przeciwko sędziom, poddanym, przykładowo, obowiązkowi złożenia oświadczenia o przynależności do stowarzyszeń oraz ich danych w mediach społecznościowych.

Takie same środki odstraszenia są przewidziane aby sankcjonować sędziów za wyrażanie ich opinii czy ich uczestnictwo w działaniach stowarzyszeń sędziowskich mających na celu obronę niezależności sądownictwa oraz promowanie państwa prawa. To samo dotyczy ich uchwał przyjmowanych na zgromadzeniach ogólnych sędziów pod pretekstem zakazu oświadczeń politycznych.

Razem z tym projektem, fałszywie odwołującym się do francuskiego statutu sędziów z interpretacją daleką od rzeczywistości, wyjętą z kontekstu francuskiej historii i ignorującą jednoznaczne recenzje wydane przez europejskie uniwersytety, posłowie większością chcą uczynić zakazanymi wszelkie środki podejmowane przez większość sędziów polskich  broniących ich niezależności.

Ogłaszając ten plan destrukcji polskiego systemu sądownictwa oraz wyrażając poparcie dla wszystkich odważnych kolegów, francuski Związek Pracowników Sądownictwa oczekuje stanowczej reakcji władz zarówno francuskich, jak i europejskich, jak ta wskazywana przez specjalnego sprawozdawcę Narodów Zjednoczonych do spraw niezawisłości sędziów.

Istnieje pilna potrzeba interwencji, aby zapobiec przyjęciu tego niebezpiecznego projektu legislacyjnego oraz by przypomnieć rządowi polskiemu, iż aby pozostać wewnątrz Unii Europejskiej, należy respektować jej zasady.

CP_Pologne-1

SSP „Iustitia”

Syndicat de la Magistrature

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 4

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments