Ewa Maciejewska: Konstytucja nie jest polityczna

0
(0)

W cieniu orzeczenia TSUE z 19 listopada 2019 r., orzeczenia SN z 5 grudnia 2019 r.,  heroizmu sędziego Pawła Juszczyszyna z Olsztyna i 55 zarzutów dyscyplinarnych dla prezesa SSP „Iustitia” na wokandy nowych sądów dyscyplinarnych już trafiają pierwsze sprawy przeciwko sędziom za wydane orzeczenia i sprzeciwianie się upolitycznianiu wymiaru sprawiedliwości.

W Łodzi, 27 stycznia 2020 r. godz. 11.30 sala 30 Sądu Apelacyjnego, odbędzie się rozprawa dyscyplinarna sędzi Doroty Lutostańskiej z Olsztyna, która w listopadzie ubiegłego roku utrzymała w mocy uniewinnienie sprawców ubrania w koszulki „Konstytucja” bab pruskich. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego zarzuca jej niewyłączenie się od orzekania, skoro w identycznej koszulce sfotografowała się przed sądem z okazji 100-lecia niepodległości. Pisałam  o tej sprawie na naszym blogu 28 kwietnia 2019 r.  http://www.sedziowie.nazwa.pl/nucleus/index.php?itemid=125#more

W poniedziałek 27 stycznia 2020 r.  godz. 11.30 sędzia Dorota Lutostańska potrzebuje naszego wsparcia. Nie zostawmy jej na rozprawie samej. Mam nadzieję, że będzie jej towarzyszyć liczne grono sędziów, adwokatów, radców prawnych i obywateli. Nie zabraknie też koszulek z Konstytucją. Zachęcam sędziów do podpisywania oświadczenia, które trafi do akt sprawy, że napis „KonsTYtucJA” wg grafiki Luki Rayskiego nie jest w naszym przekonaniu hasłem politycznym.

O Ś W I A D C Z E N I E

My, niżej podpisani sędziowie sądów powszechnych zgodnie oświadczamy, że naszym zdaniem plakat z napisem „KonsTYtucJA” wg projektu Luki Rayskiego, którego wizerunek umieszczany jest na różnych przedmiotach np. koszulach, znaczkach czy kartkach pocztowych, stanowi symbol przywiązania do wartości konstytucyjnych.

Podkreśla on rangę najważniejszego w systemie prawnym aktu normatywnego, wskazując na konieczność respektowania uregulowań w nim zawartych.

    W naszej ocenie plakat ten ma charakter uniwersalny i nie stanowi symbolu, który może być identyfikowany z jakimikolwiek poglądami politycznymi, związkami zawodowymi, a także z ruchami społecznymi tworzonymi przez związki zawodowe, partie polityczne lub inne organizacje prowadzące działalność polityczną.

    Pragniemy przypomnieć słowa autora wspomnianego plakatu – Luki Rayskiego, zamieszczone w wywiadzie, udzielonym dziennikarzowi „Polityki” Aleksandrowi Świeszewskiemu, opublikowanym na stronach internetowych tego magazynu w dniu 14.08.2018 r.

„Praca ma wskazywać na wagę i doniosłość konstytucji jako takiej. Opowiada też o jej uniwersalnym charakterze. Nie odnosi się wyłącznie do konstytucji z 1997 r. ani tym bardziej konstytucji trzeciomajowej.”

    Mając na względzie powyższe stwierdzamy, że brak jest jakichkolwiek podstaw do złożenia przez sędziego występującego publicznie z tym symbolem, czy też używającego go niepublicznie, wniosku o wyłączenie od rozpoznania sprawy, w której symbol ten się pojawia, w jakimkolwiek kontekście. 

Oświadczenie będzie dostępne w poniedziałek 9 grudnia 2019 r. przy głównym wejściu do Sądu Okręgowego w Łodzi od strony Placu Dąbrowskiego lub w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego  w Łodzi pokój 217, ewentualnie sekretariat, a także 12 grudnia 2019 r. na wigilii „Iustitii”.

Wspólnych zdjęć, podpisów, filmów, demonstracji było już bardzo wiele, ale nie ustawajmy. Dzisiaj Paweł, Krystian, Anna, Dorota potrzebują naszej solidarności. W przyszłości to samo może spotkać każdego z nas

SSO Ewa Maciejewska

Sędziowie Łódzcy

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments