Sędziowie wojskowi wstrzymują opiniowanie kandydatów

4.8
(86)

Uchwała Zgromadzenia Sędziów Sądów Wojskowych z dnia 5 grudnia 2019 r. – wstrzymanie się z opiniowaniem kandydatów na stanowiska sędziowskie

W związku z treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r. w połączonych sprawach o sygnaturach C-585/18, C-624/18 i C-625/18, Zgromadzenie Sędziów Sądów Wojskowych w trosce o zachowanie właściwego przebiegu procedury nominacyjnej na wolne stanowiska sędziowskie, w poczuciu odpowiedzialności za realizację prawa stron do rozpoznania sprawy przed sądem prawidłowo umocowanym oraz odpowiedzialności za zgodne z regułami prawa funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, wstrzymuje się z opiniowaniem kandydatów na stanowiska sędziowskie w sądownictwie wojskowym do chwili rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy, czy organ funkcjonujący obecnie jako Krajowa Rada Sądownictwa, spełnia warunki niezależności od władzy politycznej określone w ww. wyroku.

Zapadły w dniu 19 listopada 2019 r. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, oddał ocenę niezależności Izby Dyscyplinarnej – Sądowi Najwyższemu, a w konsekwencji – ocenę spełnienia wymogów niezależności przez sędziów powołanych w procedurze z udziałem aktualnie działającej Krajowej Rady Sądownictwa oraz ocenę prawidłowości ukształtowania Krajowej Rady Sądownictwa – sądom polskim. Jednocześnie Trybunał określił kryteria, według których ocena ta ma być dokonana. Analiza argumentacji zawartej w wyroku TSUE, w tym odnosząca się do wskazanych wyżej kryteriów, prowadzi do zasadniczych i usprawiedliwionych wątpliwości co do umocowania Krajowej Rady Sądownictwa, a w rezultacie – co do tego, czy sędziowie powołani ze wskazania tego organu odpowiadają wymogom niezależności i niezawisłości. Potwierdzenie tych wątpliwości może rodzić nieodwracalne konsekwencje dla działania wymiaru sprawiedliwości, prawa stron do sądu prawidłowo ukształtowanego oraz co do skuteczności orzeczeń wydanych przez tak nominowanych sędziów.

W takiej sytuacji, w ocenie Zgromadzenia Sędziów Sądów Wojskowych, zasadne jest wstrzymanie procedury nominacyjnej co najmniej do czasu dokonania oceny w tym zakresie przez Sąd Najwyższy. Wymaga tego odpowiedzialność oraz troska przed pogłębianiem stanu niepewności i chaosu w działaniu wymiaru sprawiedliwości.

Zgromadzenie Sędziów Sądów Wojskowych zobowiązuje Przewodniczącego Zgromadzenia Sędziów Sądów Wojskowych do:

1) Opublikowania niniejszej uchwały w terminie 7 dni na stronach internetowych Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie oraz w Poznaniu, gdyż zapoznanie opinii publicznej ze stanowiskiem Zgromadzenia Sędziów Sądów Wojskowych leży w interesie publicznym oraz służy potrzebom obywateli, którzy zgodnie z art. 45 Konstytucji RP mają prawo do bezstronnego i niezawisłego sądu;

2) Przedstawienia uchwały w terminie 7 dni do wiadomości następującym organom: Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, I Prezesowi Sądu Najwyższego, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 86

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments