KRS broni Schaba: listy Wiesława Johanna do SSP Iustitia, w tle – Berdyczów

5
(1)

Publikujemy listy STK Wiesława („Maćku, wytrzyj fotel po Żurku”) Johanna, wiceprzewodniczącego KRS do SSP „Iustitia”. Wiążą się one ze sprawą sędzi Doroty Zabłudowskiej z Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe, którą na Twitterze ujawnił Rzecznik Dyscyplinarny Piotr Schab.

W ten dziwny i nie licujący z godnością urzędu sędziego i sędziów Rzecznika Dyscyplinarnego sposób sędzia Schab powiadomił 6 czerwca opinię publiczną, że Dorota Zabłudowska z Sądu Rejonowego Gdańsk-Poludnie

„przyjęła gratyfikację finansową od osoby będącej oskarżoną w postępowaniu toczącym się przed tym Sądem”

Oburzony takim postępowaniem Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” 16 czerwca wystąpił do KRS z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec Piotra Schaba. SSP „Iustitia” zawiadamiając KRS pisało:

Pan sędzia Piotr Schab ma pełną świadomość tego, że prowadzone przez jego zastępcę postępowanie wyjaśniające dotyczy przyjęcia przez sędzię Dorotę Zabłudowską Gdańskiej Nagrody Równości z rąk Prezydenta Miasta Gdańska. Wie również, że finansową część Nagrody sędzia Dorota Zabłudowska przekazała na cel społeczny, co zadeklarowała w dniu jej otrzymania. Ma wreszcie pełną świadomość tego, że sędzia Dorota Zabłudowska nie podejmowała żadnych czynności w sprawie wytoczonej przez prokuraturę Pawłowi Adamowiczowi. W sposób oczywisty ma świadomość tego, że czynności wyjaśniające z udziałem sędzi Doroty Zabłudowskiej zostały w sprawie zainicjowane wezwaniem z 23 stycznia 2019 r., nieco ponad tydzień po zabójstwie śp. Pawła Adamowicza.

Podjęte w opisanym kontekście przez Pana sędziego Piotra Schaba – za pośrednictwem środków masowego komunikowania – czynności informujące opinię publiczną, że sędzia Dorota Zabłudowska „przyjęła gratyfikację finansową od osoby będącej oskarżoną w postępowaniu toczącym się przed tym Sądem” naruszają Jej dobre imię jako sędziego (i równocześnie członka zarządu SSP „Iustitia”), narażają na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu sędziego.

Opisane działanie Pana sędziego Piotra Schaba odbieramy jako niegodne sędziego, godzące w powagę sprawowanego urzędu. W tej sytuacji wnioskujemy o zainicjowanie stosownego postępowania dyscyplinarnego wobec Pana Piotra Schaba sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie delegowanego do Sądu Apelacyjnego w Warszawie – Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych.

Przed miesiącem SSR Dorota Zabłudowska oświadczyła, że nie stawi się na wezwanie Michała Lasoty, zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego. Pisała tak:

W moim przekonaniu postępowanie dyscyplinarne przeciwko mnie zostało wszczęte jedynie dlatego, że zażądałam sprostowania komunikatu Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, w którym insynuował on, iż przyjęłam gratyfikację finansową od oskarżonego, podczas gdy prowadzone wobec mnie czynności wyjaśniające dotyczyły przyjęcia przeze mnie Gdańskiej Nagrody Równości od Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza (żądanie sprostowania wystosowałam 6 czerwca 2019 r., zaś zarzut postawiono mi 8 czerwca 2019 r., mimo że czynności wyjaśniające były prowadzone w marcu).

Gdy składałam wniosek o wysłuchanie mnie w tej sprawie, nie byłam świadoma podejrzenia zaangażowania Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Michała Lasoty i Przemysława W. Radzika w szeroko zakrojoną akcję dyskredytacji sędziów w mediach i na platformie Twitter. Samo podejrzenie zaangażowania w taki proceder uzasadnia przekonanie, iż do czasu wyjaśnienia sprawy nie dają oni rękojmi prawidłowego i bezstronnego prowadzenia postępowania dyscyplinarnego. Pragnę wskazać, iż oryginał postanowienia o przedstawieniu mi zarzutu został opublikowany na kolejnym hejterskim profilu #KastaWatch na Twitterze w dniu 8 lipca 2019 r., co uzasadnia przekonanie, że dokumenty z postępowań dyscyplinarnych sędziów są udostępniane hejterom bezpośrednio z Biura Rzecznika Dyscyplinarnego SSP w celu ich nękania i szkalowania. Oficjalny komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego w tej sprawie ukazał się dopiero w dniu 11 lipca 2019 r., a zatem trzy dni po tym, gdy postanowienie zostało opublikowane na Twitterze.

Tekst całego Oświadczenia można przeczytać tutaj:

KRS długo zbierała się do odpowiedzi na wniosek o postępowanie dyscyplinarne wobec Piotra Schaba. Kiedy już była gotowa, w jej imieniu wiceprzewodniczący Wiesław Johann powiadomił wnioskodawców o odmowie:

Na to niejasne pismo Biuro Zarządu „Iustitii” wysłało do KRS prośbę o wyjaśnienie:

IUSTITIA korespondencja 6092019

Odpowiedź nadeszła po 2 tygodniach. Wiceprzewodniczący KRS, STK w stanie spoczynku Wiesław itd. Johann powtórzył w niej insynuacje wobec sędzi Doroty Zabłudowskiej, a na końcu stwierdził, że poprzednie pismo „zawiera informacje o sposobie załatwienia powyżej opisanej sprawy”. Nawet mało rozgarnięty czytelnik nie znajdzie w piśmie z 20 września śladu sposobu „załatwienia” sprawy. Iustitia może więc teraz pisać – na Berdyczów.

Opr: pr

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments