Sędzia Wojciech Łączewski do ministra Zbigniewa Ziobry

5
(3)

Apel Sędziego Wojciecha Łączewskiego do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry

Dnia 14 października 2019 roku

Sędzia Sądu Rejonowego Wojciech Łączewski

pełniący służbę

w Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia

w Warszawie

 

                                                                          Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny

                                                                              za pośrednictwem

                                                                          Prezesa

                                                                          Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie

                                                                                               Wniosek

 Na podstawie art. 12 §2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 740) w związku z publicznymi wypowiedziami Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego, które miały miejsce w dniach 5 kwietnia 2019 roku, 17 września 2019 roku i 11 października 2019 roku dotyczącymi mojej osoby wnoszę – w trybie przewidzianym powołanym przepisem oraz przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/343 z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie wzmocnienia niektórych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym o przekazanie mediom informacji z postępowania przygotowawczego toczącego się ostatecznie w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie pod sygnaturą RP II Ds. 32.2016 poprzez ujawnienie następujących dokumentów po zanonimizowaniu:

  1. protokołu przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie i przesłuchania w charakterze świadka osoby zawiadamiającej z dnia 10 lutego 2016 roku (k. 1 – 5);
  2. zawiadomienia – pisma do Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dnia 9 lutego 2016 roku (k. 12 – 13);
  3. opinii biegłego Dariusza Gromadki sporządzonej na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie (k. 396 – 412);
  4. notatki urzędowej prokuratora Prokuratury Okręgowej w Legnicy z dnia 16 czerwca 2016 roku (k. 649 – 650);
  5. protokołu przesłuchania biegłego Dariusza Gromadki w postępowaniu wyjaśniającym (k. 1096 – 1098);
  6. opinii biegłego Tomasza Jagiełło sporządzonej w dniu 30 września 2016 roku na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Legnicy (brak pewności co do numeracji kart / była zmieniana);
  7. protokołu przesłuchania biegłego Tomasza Jagiełło z dnia 15 listopada 2016 roku (brak pewności co do numeracji kart / była zmieniana);
  8. opinii biegłego Tomasza Jagiełło sporządzonej na zlecenie Prokuratury Regionalnej w Krakowie (k. 1553 – 1577) w połączeniu z protokołem oględzin z dnia 15 lutego 2016 roku (k. 47 – 48).

Zwracam przy tym uwagę, że – wbrew stwierdzeniom Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego – na moich urządzeniach biegli Dariusz Gromadka i Tomasz Jagiełło powołani przez prokuraturę nie stwierdzili śladów korespondencji, jaka została opublikowana w artykule prasowym Pawła Mitera w Warszawskiej Gazecie z dnia 12 – 18 lutego 2016 roku pt. „Wymowne milczenie sędziego”, którą rzekomo miałbym prowadzić z Tomaszem Lisem lub podszywającą się pod niego osobą. Co więcej, biegły Tomasz Jagiełło nie stwierdził, by z moich urządzeń było przesyłane zdjęcie, o którym mowa we wspomnianym artykule.

Dodatkowo, w związku z wypowiedzią Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego z dnia 11 października 2019 roku, a także wcześniejszymi wypowiedziami z dni 5 kwietnia 2019 roku i 17 września 2019 roku wzywam do zamieszczenia – w terminie 7 dni – przeprosin, ponieważ konsekwentnie jestem znieważany i pomawiany. Przypominam, że Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny nie jest uprawniony do publicznego formułowania zarzutów, o stwierdzaniu winy nie wspominam, a kategoryczne sformułowania jakobym złożył fałszywe zawiadomienie lub składał nieprawdziwe zeznania nie licują ze sprawowanym urzędem.

Stwierdzam równocześnie, że w związku z wypowiedzią o nieuchronnej decyzji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawie uchylenia mi immunitetu – sygnalizuję, że wypowiedź tę traktuję jako wywieranie wpływu na czynności urzędowe sądu i zasiadających w jego składzie prokuratorów, którzy posługują się w sposób nieuprawniony tytułami sędziów Sądu Najwyższego.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 3

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments