Zorganizowana akcja szkalowania sędziów nie jest efektem kłótni między sędziami braku dekomunizacji – sędziowie z Gorzowa w sprawie Jarosława Dudzicza

5
(5)

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Gorzowskiego z dnia 14 października 2019 r. w sprawie doniesień medialnych dotyczących Jarosława Dudzicza

My, sędziowie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Gorzowskiego, zważywszy na doniesienia medialne wskazujące na:

  • uzasadnione podejrzenie, że powołany przez obecnego Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro na stanowisko Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim oraz wybrany głosami polityków do nowej Krajowej Rady Sądownictwa Jarosław Dudzicz publicznie użył wobec narodu żydowskiego słów: „podły” i „parszywy”, o co od czterech lat toczy się postępowanie  prowadzone obecnie przez Prokuraturę Krajową,
  • uznając, że tego rodzaju zachowanie stanowi drastyczne złamanie zasad etyki sędziowskiej oraz sprzeniewierzenie się ślubowaniu sędziowskiemu, co nie wymaga oczekiwania na ustalenie, czy jest to naruszenie  norm prawa karnego,
  • nie widząc w związku z tym możliwości, by Jarosław Dudzicz nadal sprawował powierzone mu funkcje bez szkody dla wymiaru sprawiedliwości,
  • dostrzegając konieczność niezwłocznego działania w obliczu opieszałości ze strony Ministra Sprawiedliwości, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów i Prokuratury Krajowej, a także braku adekwatnego zachowania wymienionego

domagamy się od Jarosława Dudzicza natychmiastowej rezygnacji ze wszystkich powierzonych mu funkcji, w tym Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Stanowczo potępiamy kampanię przedstawicieli władzy wykonawczej i sędziów związanych z Ministerstwem Sprawiedliwości, w tym z tzw. grupą @KastaWatch oraz grupą urzędników i sędziów z Ministerstwa Sprawiedliwości, a także zastępców rzecznika dyscyplinarnego sądów powszechnych i niektórych prezesów sądów- nominatów ministra Zbigniewa Ziobry, nazywaną Kasta, jako naruszającą godność i dobre imię sędziów. Z ogromnym zaniepokojeniem i zaskoczeniem przyjmujemy doniesienia medialne, że pomówienia były m.in. wynikiem działalności zorganizowanej grupy, która zainicjowała akcję poniżania, dyskredytowania oraz pomawiania sędziów, a jej członkami byli sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości, wybrani przez polityków członkowie Krajowej Rady Sądownictwa oraz prezesi niektórych sądów powołani na te stanowiska w 2017 roku.

Sprzeciwiamy się stwierdzeniom Prezesa Rady Ministrów oraz kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz szeregu polityków, iż zorganizowana akcja szkalowania sędziów jest efektem kłótni między sędziami i tego, że po 1989 r. nie doszło do dekomunizacji Wymiaru Sprawiedliwości.

Domagamy się:

  • wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności szerzenia mowy nienawiści wobec sędziów;
  • wyciągnięcia konsekwencji personalnych, dyscyplinarnych i karnych wobec osób zaangażowanych w ten proceder;
  • ujawnienia danych sędziów współpracujących z profilem @KastaWatchna portalu Twitter i uniemożliwienia kontynuowania ich bezprawnej działalności;
  • zarządzenia na podstawie art. 130 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych sędziów, co do których zachodzą podejrzenia o udział w zorganizowanej grupie szkalującej sędziów.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Gorzowskiego prowadził wiceprezes Robert Mokrzecki. Uchwała zapadła jednogłośnie.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 5

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments