Trybunał Konstytucyjny: Dwa październiki, dwa Trybunały

5
(2)

Nowa zmiana swoją aktywność prawodawczą zaczęła od zdemolowania Trybunału Konstytucyjnego. Należy zachować w pamięci wszystkie zmiany w ustawach o Trybunale, niezaprzysiężonych sędziów, niepublikowanie wyroków, inwektywy dr. hab Mariusza Muszyńskiego pod adresem wiceprezesa TK Stanisława Biernata, odesłanie go na urlop przez STK Julię Przyłębską. Ale także koniecznie trzeba zweryfikować jej  samochwalstwo o ciężkiej pracy na rzecz konstytucyjnego porządku w państwie.

Jak wygląda ten wysiłek pokazuje zwykłe zestawienie wokand. Porównanie planu pracy Trybunału Konstytucyjnego pod kierownictwem STK Julii PPrzyłębskiej, w październiku AD 2019 z planem wokand w październiku 2015 roku, gdy Trybunałem kierował Andrzej Rzepliński:

2019

30 października: P 1/18, Prawo pocztowe, rozprawa w pełnym składzie

2015

1 października: Kp 1/15, Prawo o ustroju sądów powszechnych, rozprawa w pełnym składzie
5 października: SK 39/14, Straż Pożarna – zasady przyznawania rekompensaty finansowej za służbę w czasie wolnym od służby, rozprawa w skłądzie 5 sędziów
6 października: SK 54/13, Wolność sumienia i wyznania, skład 5 sędziów
                          SK 19/14 Zasady wypłaty świadczeń z pomocy społecznej, skład 5 sędziów
7 października: K 12/14, Prawo do odmowy wykonania świadczenia zdrowotnego niezgodnego z sumieniem, rozpreawa w pełnym składzie
8 października: SK 11/13, Spółdzielnie mieszkaniowe; żądanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji w związku z długotrwałym zaleganiem z zapłatą opłat za lokal lub rażącym, uporczywym naruszaniem porządku domowego, rozprawa w składzie 5 sędziów
13 października: SK 63/12, Brak możliwości wniesienia zażalenia do innego równorzędnego składu Sądu Najwyższego na wydane w konkretnej sprawie po raz pierwszy postanowienie Sądu Najwyższego co do kosztów procesu, o których nigdy wcześniej nie orzekał sąd niższej instancji, rozprawa w składzie 5 sędziów
                           P 3/14, Zasady pobierania opłaty egzekucyjnej przez komornika, rozprawa w składzie 5 sędziów
14 października: Kp 1/15, Prawo o ustroju sądów powszechnych – ogłoszenie wyroku
20 października: K 21/14, Podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota zmniejszająca podatek, rozprawa w składzie 5 sędziów
21 października: P 32/12, Gry hazardowe; gry bez koncesji; kary, rozprawa w pełnym składzie
22 października: SK 28/14, Przewlekłość postępowania sądowego, rozprawa w składzie 5 sędziów
27 października: SK 9/13, Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa; naprawienie szkody; odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem, rozprawa w składzie 5 sędziów
                            K 5/14 Postępowanie karne; zasady udziału podejrzanego (oskarżonego) lub jego obrońcy w posiedzeniu sądu, rozprawa w składzie 5 sędziów
28 października: SK 9/14, Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; pracownicy zatrudnieni za granicą u polskich pracodawców, rozprawa w składzie 3 sędziów
                            U 6/13, Opiniowanie przez rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne w sprawach rodzinnych, orzeczenie wydał Trybunał w składzie 3 sędziów

 

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments