Sędziowie z Gliwic piszą list otwarty do swojego prezesa oraz ministra

0
(0)

List otwarty Sędziów Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 10 września 2019 r. do Ministra Sprawiedliwości oraz Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach

Wobec naruszenia przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach art. 17 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 36a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001r. poprzez wyznaczenie odległego terminu Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego, o którego pilne wyznaczenie Sędziowie tut. Sądu wnioskowali pismem z dnia 26 sierpnia 2019 r., co w sposób zasadniczy ogranicza rolę samorządu sędziowskiego Sędziowie Sądu Okręgowego w Gliwicach przedstawiają swoje stanowisko:

I.

Sędziowie Sądu Okręgowego w Gliwicach wyrażają oburzenie ostatnimi wydarzeniami, które skutkowały dymisjami i relegacjami w Ministerstwie Sprawiedliwości, Krajowej Radzie Sądownictwa i sądach. W związku z domniemanym udziałem w tych wydarzeniach, osób pełniących funkcje w Ministerstwie Sprawiedliwości bądź z nimi powiązanych, będących jednocześnie sędziami, domagamy się zaprzestania sugerowania opinii publicznej, jakoby obecny kryzys został wywołany konfliktem pomiędzy sędziami. Jednocześnie sprzeciwiamy się sprowadzaniu tych zdarzeń do kwestii obyczajowych, co marginalizuje i trywializuje istotę problemu.

II.

Dążąc do osiągnięcia najwyższych standardów zwracamy się do Ministra Sprawiedliwości i Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach o zarządzenie w trybie art. 130 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych przerwy w czynnościach służbowych sędziego Sądu Okręgowego w Gliwicach Arkadiusza Cichockiego. Domagamy się także niezwłocznego podjęcia wszelkich działań mających na celu wyjaśnienie pojawiających się w przestrzeni publicznej informacji, dotyczących sędziów naszego Okręgu, o możliwych naruszeniach prawa oraz zachowaniach godzących zarówno w szeroko pojętą powagę wymiaru sprawiedliwości jak i dobra osobiste osób fizycznych.

III.

Żądamy aby Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz Dyrektor Sądu Okręgowego w Gliwicach przeprowadzili natychmiastową kontrolę w zakresie prawidłowości ochrony danych osobowych sędziów oraz wprowadzili zasady skutecznego zapobiegania ich bezprawnego wykorzystania. Domagamy się wydania zarządzenia zobowiązującego do ścisłego ewidencjonowania osób mających dostęp do danych osobowych sędziów oraz celów dla jakich dane te są przeglądane i zakresu ich udostępniania.

IV.

Zwracamy się do Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach o zwołanie w trybie pilnym Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Gliwickiego celem umożliwienia Zgromadzeniu realizacji celów określonych w ustawie.

Pod oryginałem listu podpisy złożyło siedemdziesięciu dwóch sędziów
Sądu Okręgowego w Gliwicach.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments