Sędziowie Apelacji Warszawskiej żądają wyjaśnienia działań sędziów – uczestników grupy opisanej przez media

0
(0)

Uchwała nr 3

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej z dnia 29.08.2019 r. w sprawie dogłębnego wyjaśnienia działań grupy składającej się z urzędników wskazanych przez m.in. Onet.pl i Gazetę Wyborczą

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej żąda dogłębnego wyjaśnienia przez organy niezależne od Ministra Sprawiedliwości i jednocześnie Prokuratora Generalnego wszystkich aspektów działania grupy złożonej, według doniesień medialnych, m. in. z urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości, członków Krajowej Rady Sądownictwa, Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, prezesów niektórych sądów okręgowych i kierowanej przez podsekretarza stanu w tym Ministerstwie sędziego Łukasza Piebiaka.

Twierdzenia kierownictwa resortu, że funkcjonowanie tej grupy jest efektem sporów w środowisku sędziowskim oraz braku dekomunizacji sędziów po 1989 r. jest próbą odwrócenia uwagi od odpowiedzialności politycznej i moralnej Ministra Zbigniewa Ziobry za błędne decyzje personalne. Tymczasem w swych licznych uchwałach zgromadzenia sędziów od lat wskazywały  Ministrowi na brak niezbędnych  kwalifikacji, w tym moralnych, sędziów powoływanych przez niego na stanowiska funkcyjne. Wbrew opinii Ministerstwa Sprawiedliwości nie były to uchwały polityczne, lecz działania podyktowane troską o prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości nie może zatem teraz uchylać się od odpowiedzialności za działania swoich współpracowników.

Zgromadzenie stwierdza, że dla rzetelności postępowań dyscyplinarnych niezbędnym jest, aby postępowania wyjaśniające prowadzili właściwi miejscowo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego, działający przy sądach okręgowych. W ocenie Zgromadzenia, Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Piotr Schab nie daje gwarancji bezstronnego prowadzenia postępowania wyjaśniającego, dotyczącego między innymi jego zastępców, o czym świadczą jego dotychczasowe czynności w tej sprawie, w tym  ogłoszenie komunikatu o wszczęciu postępowania w taki sposób, że imiennie został w nim wymieniony jedynie pokrzywdzony działalnością tej grupy sędzia Krystian Markiewicz ze wskazaniem kwalifikacji prawnej czynu, którego popełnienie insynuowali mu członkowie grupy „Kasta”.

Przede wszystkim jednak przeciwko prowadzeniu przez sędziego Piotra Schaba postępowania wyjaśniającego  przemawia dotychczasowy sposób wykonywania przez niego funkcji, a w szczególności dopatrywania się naruszenia zasady apolityczności w każdym aspekcie działań sędziów krytycznie oceniających stan praworządności, przy jednoczesnym konsekwentnym niedostrzeganiu politycznego zaangażowania sędziego Łukasza Piebiaka oraz sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa .

Zgromadzenie stwierdza, że połączenie stanowisk Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego uniemożliwia wiarygodne wyjaśnienie przez Prokuraturę, czy działania opisywane przez prasę, a mające na celu dyskredytację sędziów podejmowane  były za wiedzą i aprobatą Ministra Zbigniewa Ziobry.

Zgromadzenie zwraca się do Pani Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie z prośbą o przesłanie treści uchwały Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, I Prezesowi Sądu Najwyższego, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, Przewodniczącemu Krajowej Rady Prokuratorów, Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezesowi Krajowej Rady Notarialnej, Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Sędziów Sądów Powszechnych.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments