Jak w 2004 roku Trybunał Konstytucyjny obronił kastę sędziowską

Przypominamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2004 roku, w którym Trybunał uznał za niezgodne z Konstytucją unormowania znoszące instytucję wiążącego sprzeciwu środowiska sędziowskiego wobec decyzji Ministra Sprawiedliwości w sprawie odwołania prezesa sądu powszechnego. Przyzwolenie na odwołanie sędziego mimo negatywnej opinii Krajowej Rady Sądownictwa, mogłoby prowadzić do naruszenia zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów (art. 10, art. 78 Konstytucji).

Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych z 23 lipca 2001 została przyjęta przez Sejm III kadencji. Jej projekt powstał w Ministerstwie Sprawiedliwości, którym kierowała Hanna Suchocka. Nad projektem pracowano półtora roku. Ustawę zaskarżyła Krajowa Rada Sądownictwa.

K 12-03, sędziowie, ochrona praw nabytych,-1
Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Dodaj komentarz

Możesz komentować z użyciem konta WordPress.com, Twittera, Facebooka, lub Google+.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o