TK: Wyrok w sprawie K 10/15 oraz votum separatum do składu (udział sędziego-dublera)

Skrócenie i uproszczenie postępowań na gruncie art. 44 ustawy o referendum ogólnokrajowym i art. 35 ustawy o referendum lokalnym, jest uzasadnione funkcją, jaką one pełnią w toku kampanii referendalnej. Nie może to jednak

Read More

TK: Zasady zawieszenia biegu przedawnienia występku ściganego z oskarżenia prywatnego – wyrok w sprawie SK 3/16

Przewidziany w art. 101 § 2 kodeksu karnego roczny termin przedawnienia karalności przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego mieści się w zakresie swobody prawodawcy. Jest to termin racjonalny i dostosowany do specyfiki

Read More

Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego miażdży projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji Im. Stefana Batorego w sprawie zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa Wniesiony pod obrady Sejmu z inicjatywy Rady Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej

Read More

Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie bezprawnego umieszczenia uchodźców w strzeżonym ośrodku

Sąd Najwyższy opublikował wyrok w sprawie o zadośćuczynienie za niesłuszne umieszczenie rodziny uchodźców w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu. Bezprawnie pozbawieni wolności Sprawa dotyczy rodziny cudzoziemców (matka z dwójką dzieci),

Read More

Projekt ustawy o KRS nie powinien zostać przyjęty. Słusznie ostrzega przed nim sejmowe Biuro Legislacyjne – rzecznik praw obywatelskich pisze do Marszałka Sejmu

Projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa nie powinien zostać przyjęty. Powodem jest przede zagrożenie efektywności ochrony praw obywatelskich, a w szczególności z punktu widzenia zapewnienia każdej osobie skuteczności realizacji

Read More

Lex.pl: Trwa obrzucanie błotem osób, które bronią konstytucji

Dlaczego osoba nieuprawniona stawia zarzuty formalnie urzędującemu wiceprezesowi Trybunału Konstytucyjnego, nie wiadomo. Jednak widać, że chodzi o obrzucenie błotem prawników, którzy sprzeciwiają się łamaniu konstytucji – uważa sędzia Waldemar

Read More

Pierwsza Prezes SN wycofała z TK swój wniosek dot. ustawy o dostępie do informacji publicznej

(Komunikat Sądu Najwyższego) 14 kwietnia 2017 r. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego w dniu 12 kwietnia br. wycofał z Trybunału Konstytucyjnego, przyjęty do rozpoznania na rozprawie w dniu 11 maja 2017 r., wniosek o stwierdzenie

Read More