Państwo

Adwokatury apel do Komisji Europejskiej

Na posiedzenie plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej,które odbyło się w dniach 8-9 czerwca 2018 r. w Gdańsku, adw. Bartosz Przeciechowski, członek NRA i adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan ORA w Warszawie, zaproponowali przyjęcie uchwały – apelu do Komisji Europejskiej o niezwłoczne skierowanie do Trybunału SprawiedliwościDalej

Państwo

Wyznaczanie sędziów dyscyplinarnych bez ich zgody przez ministra sprawiedliwości narusza zasady konstytucyjne – stwierdza A. Bodnar

Powierzanie sędziemu przez ministra sprawiedliwości funkcji sędziego sądu dyscyplinarnego, bez jego zgody i możliwości odwołania się, narusza zasady konstytucyjne – ocenia Rzecznik Praw Obywatelskich Taka arbitralna decyzja organu władzy wykonawczej wobec przedstawiciela władzy sądowniczej nie da się pogodzić z zasadąDalej

Państwo

Samorząd Inowrocławia wygrał z wojewodą w NSA

6 czerwca Urząd Miasta w Inowrocławiu poinformował, że otrzymał wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie uchwały przyjętej z inicjatywy Prezydenta Miasta Inowrocławia przez inowrocławskich radnych w sprawie obrony samorządności w Polsce. Sąd oddalił skargę kasacyjną Wojewody Kujawsko-Pomorskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.Dalej