Państwo

Pytania prejudycjalne do TSUE w sprawach o ustalenie istnienia stosunku służbowego sędziego SN w stanie czynnym

19 września, po rozpoznaniu na posiedzeniu w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wniosków o udzielenie zabezpieczenia w sprawach z powództwa sędziów SN Andrzeja Siuchnińskiego i Krzysztofa Cesarza przeciwko Sądowi Najwyższemu o ustalenie istnienia stosunku służbowego sędziego Sądu Najwyższego w stanie czynnym Sąd Najwyższy postanowił skierowaćDalej

Poza działami

Apel do funkcjonariuszy policji

Funkcjonariusze policji! Nosicie mundury, a na nich polskie godło państwowe. Coraz częściej to naprzeciw Wam stajemy dziś na polskich ulicach, choć występujemy w obronie tego samego, ustanowionego Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego, którego ślubując, przysięgaliście strzec. I doświadczamy z Waszej strony represji. WidzimyDalej

Komentarze i opinie

Okiem sędziego: W państwie prokuratury

https://oko.press/prokuratura-przesluchuje-krakowskich-sedziow-bo-bronili-bylego-prezesa-sadu/ https://wiadomosci.onet.pl/kraj/sedziowie-z-krakowa-bronili-bylego-prezesa-teraz-hurtowo-wzywa-ich-prokuratura/nld4mdk W państwie prokuratury jakim własnie staje się Polska wszystko staje się możliwe. Także rzeczy jeszcze nie dawno nie do pomyślenia, bo niemieszczące się w porządku konstytucyjnym demokratycznego państwa prawnego z trójpodziałem władzy, niezależnością sądów i niezawisłością sędziów. A to prokurator krajowy pogroziDalej

Dokumenty

List otwarty dziekanów wydziałów prawa uczelni publicznych – apel o przestrzeganie zasad konstytucyjnych

My, niżej podpisani dziekani wydziałów prawa uczelni publicznych, wyrażamy dezaprobatę dla działań władz państwowych podważających zasadę trójpodziału i równoważenia władz oraz niezależność sądów i niezawisłość sędziów. Nierespektowanie orzeczeń sądowych, nietransparentne i pośpiesznie prowadzone postępowania w celu obsadzenia stanowisk sędziów SąduDalej

Dokumenty

Małgorzata Gersdorf apeluje o ogólnoeuropejską debatę na temat praworządności

Sąd Najwyższy na swojej stronie internetowej publikuje podziękowanie skierowane przez Prof. Małgorzatę Gersdorf do Prezesów Stowarzyszeń Sędziowskich Państw Nordyckich za uchwałę w sprawie sytuacji polskiego wymiaru sprawiedliwości z 31 sierpnia br., w którym zaapelowała również o zorganizowanie ogólnoeuropejskiej debaty na temat praworządności. Pierwszy Prezes Sądu NajwyższegoDalej

Komentarze i opinie

K. Kuźmicz: Kasa rządzi

Kochani! Ja już niczego nie rozumiem. Różne sondażownie podają, że wasza nowa siła przewodnia ma kolosalną przewagę nad innymi partiami. Wasz naczelnik mówi, że jest demokratą (bezprzymiotnikowym) i na suwerena, czyli naród głosujący, się powołuje. No dobrze, ale jak to jest, że on tak EuropyDalej