Świat

Sąd Unii Europejskiej: Cinkciarz wygrał z EUIPO

W wyroku ogłoszonym 8 marca Sąd Unii Europejskiej stwierdził nieważność odmowy przez EUIPO zarejestrowania graficznego znaku towarowego zawierającego symbole walut „€” i „$” jako unijnego znaku towarowego; EUIPO nie uzasadnił bowiem wystarczająco swej decyzji odmownej. W 2015 r. polska spółkaDalej

Komentarze i opinie

Okiem sędziego: Słowa i czyny

Dominująca narracja sprzedawana sędziom przez polityków rządzących i środowisko sędziów skupionych wokół ministra sprawiedliwości i jego podsekretarza stanu jest mniej więcej taka: “Sądami rządziła sitwa, nikczemni prezesi i równie źli przewodniczący wydziałów. Sędziów można było dowolnie represjonować i szykanować. SędziowieDalej