List Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. dr. hab. Stanisława Biernata do sędzi TK mgr. Julii Przyłębskiej

Warszawa, 29 marca 2017 roku Pani Julia Przyłębska Prezes Trybunału Konstytucyjnego Dziękuję za Pani list z 24 marca 2017 r.. (ZP-121-2017), w którym informuje mnie Pani, że przyjęła moją wcześniejszą

Read More

Małgorzata Gersdorf do sędziów SSP „Iustitia” o wytrwałości, niezawisłości i odpowiedzialności sędziowskiej

Wystąpienie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego na Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA” Mszczonów, 1 kwietnia 2017 r. Szanowny Panie Prezesie! Panie i Panowie Sędziowie! Wszyscy Szanowni Zebrani! Bardzo

Read More

KRS odpowiada Ministerstwu Sprawiedliwości na uwagi o wstępnej opinii OBWE

Odpowiedź na uwagi Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące wstępnej opinii OBWE/ODIHR w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. 1. Ministerstwo Sprawiedliwości: „Być może

Read More