Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego pisze do prezydenta

Warszawa, 15 grudnia 2017 r. Szanowny Panie Prezydencie, W ostatnim roku Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego wielokrotnie sygnalizował wątpliwości dotyczące kształtu i trybu przeprowadzania reformy

Read More

Ryzyko dla systemu demokratycznego w Polsce: eksperci prawni Fundacji Batorego o projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym

Warszawa 18 lipca 2017 r. OPINIA PRAWNA ZESPOŁU EKSPERTÓW PRAWNYCH PRZY FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO w sprawie oceny zgodności z Konstytucją RP poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy

Read More

Eksperci prawni Fundacji Batorego: zarzuty Ziobry w sprawie wyboru 3 sędziów Trybunału są bezzasadne

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego podstawy prawnej wyboru sędziów TK: S. Rymara, P. Tulei, M. Zubika (SYGN. U 1/17)

Read More