Trybunał Sprawiedliwości UE: Wyroki w sprawach Wiktora i Oleksandra Janukowyczów przeciwko Radzie Europejskiej

W wyroku z 19 października 2017 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej utrzymał w mocy zamrożenie środków finansowych Wiktora Janukowycza, byłego prezydenta Ukrainy, oraz jego syna Oleksandra na okres od dnia 6 marca

Read More