Tag: Węgry

0 (0)">
Poza działami, Świat

Frankowicze, bądźcie czujni: ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie węgierskiego pytania prejudycjalnego 0 (0)

WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 11 marca 2020 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Ochrona konsumentów – Dyrektywa 93/13/EWG – Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich – Umowa kredytu denominowanego w walucie obcej – Artykuł 4 ust. 1 – Uwzględnienie wszystkich pozostałych warunkówDalej

0 (0)">
Dokumenty

Trybunał Sprawiedliwości UE: Polska, Czechy i Węgry uchybiły zobowiązaniom członkowskim, odmawiając udziału w relokacji uchodźców – opinia Rzecznik Generalnej 0 (0)

Rzecznik generalna Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Eleanor Sharpston, w swojej Opinii z 31 października zaproponowała Trybunałowi, aby orzekł, że odmawiając zastosowania tymczasowego i ograniczonego w czasie mechanizmu obowiązkowej relokacji osób ubiegających się o ochronę międzynarodową,Dalej