Tag: Węgry

Świat

TSUE: Rzecznik Generalny o zaufaniu do ochrony praw podstawowych przy realizacji Europejskiego Nakazu Aresztowania

W przedłożonej 4 lipca opinii rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Manuel Campos Sánchez-Bordona przypomniał na wstępie, że kamieniem węgielnym systemu przekazywania pomiędzy organami sądowymi jest wzajemne uznawanie. To wzajemne uznawanie wymaga zarówno obligatoryjności wykonywania nakazu aresztowania przez państwa członkowskie,Dalej

Państwo

Studium przypadku „Wobec chorych demokracji w Europie”

Nieliberalne rządy na Węgrzech i w Polsce szybko zmieniły rozwijające się demokracje w zwyrodniałe systemy polityczne. Podobne próby zostały podjęte w Chorwacji, a do grona nieliberalnych rządów powoli i ostrożnie stara się dołączyć Serbia. To wnioski płynące z najnowszego studium przypadku opublikowanego przez organizacje społeczne z tychDalej