Waldemar Żurek o prezydenckim projekcie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

Z uwagą zapoznaliśmy się z treścią prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Należy z rozczarowaniem odnotować, że Prezydent RP zaakceptował przerwanie kadencji obecnych członków Krajowej Rady Sądownictwa.

Read More

RPO o projekcie reformy sądownictwa: nie poprawi pracy sądów, narazi interesy zwykłych ludzi

– Zdaję sobie sprawę, że wymiar sprawiedliwości wymaga reform. Ale projekt, nad którym pracuje teraz Sejm, tej sytuacji nie poprawi. Jego przyjęcie będzie skutkować podporządkowaniem sądów władzy politycznej, a tym samym

Read More

“Iustitii” poprawki do projektu ustawy o ustroju sądów powszechnych

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” przedstawia propozycje poprawek do projektu ustawy o   o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1491), wnosząc o ich

Read More

Zb. Ziobro odwoła i powoła (swoich) prezesów sądów – projekt tzw. poselski ustawy o ustroju sądów powszechnych

Omówienie poselskiego projektu ustawy o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych nr 555 z 12 kwietnia 2017 r. Najpoważniejsze zagrożenia związane z tym projektem to: Minister odwoła wszystkich prezesów i wymieni wszystkich

Read More