Opinia Komisji Weneckiej w sprawie ustawy Prawo o prokuraturze ze zmianami (całość, po polsku)

I Wprowadzenie 1. Pismem z dnia 4 maja 2017 r. Przewodniczący Komitetu Monitorującego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wystąpił do Komisji Weneckiej o sporządzenie opinii na temat ustawy prawo o prokuraturze ze zmianami (CDLREF(2017)048).

Read More