Sąd Najwyższy, zgodnie ze stanowiskiem RPO, robi wyjątek w nowej ustawie o obrocie ziemią

Sąd Najwyższy podjął 22 czerwca uchwałę wyjaśniającą wątpliwości co do wykładni znowelizowanych przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (tzw. ustaw o obrocie ziemią rolną) – zgodną ze stanowiskiem Rzecznika

Read More