Tag: USA

Komentarze i opinie

J. Barcik: Czy prezydent A. Duda popełnił w USA przestępstwo konstytucyjne? Uwagi na tle prawa międzynarodowego i konstytucyjnego

Jak oświadczył prezydent USA, polski prezydent Andrzej Duda miał zadeklarować ogromne, sięgające miliardów dolarów nakłady finansowe, w zamian za stałe bazy wojskowe w Polsce. Czy prezydent A. Duda miał prawo do takiej deklaracji? Zgodnie ze zwyczajowym prawem międzynarodowym głowie państwa przysługujeDalej

Świat

Trybunał Sprawiedliwości UE o ekstradycji obywatela państwa członkowskiego do USA

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 10 kwietnia stwierdził, że państwo członkowskie nie jest zobowiązane do umożliwienia każdemu obywatelowi Unii przemieszczającemu się przez jego terytorium skorzystania z zakazu ekstradycji do Stanów Zjednoczonych, z którego korzystają jego właśni obywatele. Jednakże przed przeprowadzeniem ekstradycji tego obywatela wezwaneDalej