Tag: TFUE

Poza działami

S. Biernat i M. Kawczyńska na łamach Rzeczpospolitej dowodzą nieznajomości prawa UE przez Prokuratora Generalnego

Teraz Trybunał Konstytucyjny zdyscyplinuje Sąd Najwyższy 2 sierpnia 2018 r. Sąd Najwyższy wystąpił z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości, czy przymusowe przejście na emeryturę sędziów i inne naruszenia niezależności sądownictwa są zgodne z prawem UE. To doniosłe wydarzenie w trwającym od kilku lat poważnymDalej

Państwo

Adwokatury apel do Komisji Europejskiej

Na posiedzenie plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej,które odbyło się w dniach 8-9 czerwca 2018 r. w Gdańsku, adw. Bartosz Przeciechowski, członek NRA i adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan ORA w Warszawie, zaproponowali przyjęcie uchwały – apelu do Komisji Europejskiej o niezwłoczne skierowanie do Trybunału SprawiedliwościDalej

Państwo

Forum Współpracy Sędziów o obowiązku składania oświadczeń o posiadania wyłącznie obywatelstwa polskiego

W związku z nakładanym na sędziów w drodze administracyjnej obowiązkiem składania oświadczeń dotyczących posiadania wyłącznie obywatelstwa polskiego, Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów stoi na stanowisku, że brak jest podstaw prawnych do nałożenia takiego obowiązku. Przepisy ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o SądzieDalej