Sędziowie białostoccy przeciw przymusowemu stanowi spoczynku dla sędzi po 60 roku życia

U C H W A Ł A Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku z 28 grudnia 2017 roku Sędziowie Sądu Okręgowego w Białymstoku oraz przedstawiciele Sędziów Sądów Rejonowych w Białymstoku, Bielsku

Read More

Trybunał Konstytucyjny o wieku emerytalnym kobiet i mężczyzn – przemilczana ewolucja orzecznictwa

W sporze z Komisją Europejską w ramach procedury o naruszenie prawa unijnego w związku z przyjętą w lipcu ustawą o ustroju sądów powszechnych władze i partyjne media argumentują, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2010

Read More