Tag: Sejm

Publicystyka

K. Stępniak: Oddajmy głos obywatelom! Przegląd konstytucyjnych instrumentów partycypacyjnych

Partycypacja (participes) z języka łacińskiego znaczy uczestniczenie. Uczestniczenie jako formę działania w większej grupie, projekcie czy wspólnocie. Oczywiście działania partycypacyjne możliwe są zarówno w zadaniach publicznych, jak i prywatnych np. w firmie czy społecznych np. w stowarzyszeniu. Partycypacja obywatelska oznacza nie tylko proces kolektywnego podejmowania decyzji, ale takżeDalej

Legislacja

Sąd Najwyższy: opinia o prezydenckim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

24 października 2017 r. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego przedstawił opinię do przedłożonego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. Uwagi ogólne Z uzasadnienia projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innychDalej