Uchwała ZO sędziów Sądu Okręgowego w Białymstoku o odwołaniu prezesów i wiceprezesów białostockich sądów

UCHWAŁA ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW SĄDU OKRĘGOWEGO W BIAŁYMSTOKU W związku z odwołaniem ze stanowisk: prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku, prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku oraz wiceprezesów Sądu Rejonowego w Białymstoku zgromadzenie ogólne sędziów

Read More

Sędziowie białostoccy przeciw przymusowemu stanowi spoczynku dla sędzi po 60 roku życia

U C H W A Ł A Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku z 28 grudnia 2017 roku Sędziowie Sądu Okręgowego w Białymstoku oraz przedstawiciele Sędziów Sądów Rejonowych w Białymstoku, Bielsku

Read More