Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2017 r.

Sędziowie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu przekazują wyrazy wsparcia i szacunku sędziom odwołanym decyzją Ministra Sprawiedliwości z funkcji: 1. SSA Grażynie Szyburskiej-Walczak – Pani Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu; 2.

Read More