Tag: RPO

Trybunał

A. Bodnar wycofuje z Trybunału kolejny wniosek, teraz w sprawie ustawy antyterrorystycznej

Rzecznik Praw Obywatelskich wycofał z Trybunału Konstytucyjnego wniosek z 2016 r. w sprawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych W składzie orzekającym zasiadają trzy osoby nieuprawnione do orzekania w Trybunale – uzasadnia Rzecznik Adam Bodnar ma nadzieję, że w najbliższej przyszłości zostanie zapewniona zgodność tej ustawy z KonstytucjąDalej

Trybunał

Mariusz Muszyński odwołuje Adama Bodnara

14 marca 2018 roku Rzecznik Praw Obywatelskich wycofał z Trybunału Konstytucyjnego swój wniosek o zbadanie konstytucyjności tzw. ustaw inwigilacyjnych. 22 marca pięcioosobowy skład orzekający wydał postanowienie o umorzeniu postępowania. Zdanie odrębne zgłosił Mariusz Muszyński. 3 maja Ewa SiedleckaDalej

Poza działami

Komitet ONZ pyta Polskę o realizację praw osób z niepełnosprawnościami

Komitet Praw Osób z Niepełnosprawnościami pyta Polskę m.in. o zniesienie instytucji ubezwłasnowolnienia; o prawa osób z niepełnosprawnościami do zawierania małżeństw, a także o karalność „mowy nienawiści” wobec nich Komitet przedstawił tzw. listę zagadnień,  w której zadał Polsce ponad 50 pytań dotyczących praw osób z niepełnosprawnościamiDalej