Uchwała Forum Współpracy Sędziów nr 9 z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie przysięgi sędziowskiej

Forum Współpracy Sędziów stwierdza, że uchwalone przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej i podpisane w dniu 20 grudnia 2017 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: – ustawa z dnia 8 grudnia 2017 roku o zmianie

Read More