Tag: prokuratura

Komentarze i opinie, Legislacja

A. Rzepliński: Prokuratura – zadania i kompetencja naczelna między 1950 a 2018

Ustawy o prokuraturze w latach 1950 – 2018 1950, ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o Prokuraturze Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1. W celu ugruntowania praworządności ludowej, ochrony mienia społecznego i ścigania przestępstw tworzy się urząd Generalnego Prokuratora Rzeczypospolitej. Art. 3. Generalny Prokurator Rzeczypospolitej: 1)Dalej

Publicystyka

Okiem sędziego: Prokuratura

Siedemnaście lat orzekania w pionie karnym dało mi pewną wiedzę o naszej prokuraturze. Kilka refleksji, oderwanych od bieżącej rzeczywistości prawno-ustrojowej. Prokuratura jest bardzo specyficznym, w moim przekonaniu mocno nieprzyjemnym miejscem do pracy. Iście feudalne stosunki (a raczej absolutystyczny styl) były tamDalej

Komentarze i opinie

Mizerii salaterka: Kurduple, płaszczaki i korniszony

Serwis internetowy jednego z poczytnych i opiniotwórczych tygodników został zobowiązany przez sąd do wydania prokuraturze „…informacji dotyczących użytkowników serwisu internetowego /…/, których wpisy, w ocenie osób trzecich, wyczerpują znamiona zniesławienia…” Tygodnik respektuje, wykonuje postanowienie i nie zgadza się z wpisami, które szkalują itp. *Dalej