Tag: Prezydent RP

Publicystyka

M. Florczak-Wątor w dzienniku “Rzeczpospolita” o sporze o SN: zła procedura to nieważne wybory, także niesędziego

W internetowym wydaniu dziennika “Rzeczpospolita” z 18 sierpnia 2018 r. prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor w artykule “Spór o SN: zła procedura to nieważne wybory” analizuje sytuację po głoszeniu przez prezydenta obwieszczenia o liczbie wolnych stanowisk sędziowskich przewidzianych do objęcia w poszczególnych izbach SN, opublikowanego bez wymaganej przez prawoDalej

Dokumenty

Oświadczenie Komitetu Obrony Sprawiedliwości w sprawie wypowiedzi m. in A. Dudy na temat postanowienia SN o zadaniu 5 pytań prejudycjalnych do TSUE

“Wypowiedzi i oświadczenia Prezydenta RP, ministrów w jego Kancelarii, wiceministrów sprawiedliwości oraz zastępcy Prokuratora Generalnego, zasługują w najwyższym stopniu na potępienie i stanowczą reakcję. Niezależnie od ich nieprofesjonalnego i impertynenckiego charakteru, przede wszystkim podważają one porządek prawny, zarówno krajowy, jak i unijny. Ponadto stanowiąDalej

Komentarze i opinie

Prezydenta RP pyta Obywatel RP

Pytanie wyborcy na teraz i na kampanię prezydencką w 2020 r.: kierowane wprost do obecnego prezydenta i ew. kandydata z prośbą o publiczną odpowiedź: “Czy Andrzej Duda zamierza wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej?” Okoliczności niniejszego pytania: Kancelaria Prezydenta RP o wczorajszym pytaniu prejudycjalnym Sądu NajwyższegoDalej

Legislacja

Adam Bodnar nie zdążył

26 lipca po południu prezydent A. Duda podpisał nowelizację Prawa o ustroju sądów powszechnych i innych ustaw, przyjętą 20 lipca 2018 r. przez Sejm, a 25 lipca przez Senat. Wysłane tego samego dnia pismo Rzecznika Praw Obywatelskich dotarło do adresata po czasie. PublikujemyDalej