Tag: praworządność

Komentarze i opinie

J. Barcik: O tym, dlaczego tzw. „kompromis” z przestępcami konstytucyjnymi jest szkodliwy

Przestrzegam przed politycznymi negocjacjami z „konstytucyjnymi chuliganami” w celu poszukiwania tzw. „kompromisu” w sprawie praworządności. Po pierwsze dlatego, że w sprawach pryncypiów konstytucyjnych nie ma kompromisu. Po drugie, jakiekolwiek polityczne porozumienie z przestępcami konstytucyjnymi jest przeciwskuteczne – chwilę po tym, jak w wyniku takiego „kompromisu” Komisja EuropejskaDalej

Dokumenty

Prezesi Sędziowskich Stowarzyszeń Państw Nordyckich zaniepokojeni ingerencją polityczną w polskie sądownictwo

Wyrażając troskę w sprawie ingerencji politycznej w polskie sądownictwo Prezesi stowarzyszeń sędziowskich Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii,  Szwecji, Łotwy i Estonii podejmują następującą uchwałę Na swoim dorocznym spotkaniu Prezesów Sędziowskich Stowarzyszeń Państw Nordyckich podjęliśmy uchwałę o zaproszeniu do swojego grona Stowarzyszeń SędziówDalej

Dokumenty

Aparat państwa rośnie każdego dnia w siłę – Biała Księga o działaniach RPO na rzecz niezależności sądów

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił 23 sierpnia białą księgę dotyczącą gwarancji praw obywatelskich w Polsce z perspektywy instytucji ombudsmana. Księga stanowi świadectwo zmiany ustroju państwa polskiego – nie mocą zmiany Konstytucji, lecz niekonstytucyjnych ustaw. Księga odnosi się do zaprezentowanej przez rząd 8Dalej

Dokumenty

Aktualny stan demokracji, praw człowieka i praworządności – raport Sekretarza Generalnego Rady Europy z 18 maja 2018

To piąty raport Sekretarza Generalnego Rady Europy o stanie demokracji, praw człowieka i praworządności w Europie. Podobnie jak w poprzednich raportach, ujęto w nim kluczowe mechanizmy ochrony demokracji: sprawne, bezstronne i niezależne sądownictwo, wolność wypowiadania się, wolność zgromadzeń, wolność stowarzyszania się, instytucjeDalej

Komentarze i opinie, Legislacja

A. Rzepliński: Prokuratura – zadania i kompetencja naczelna między 1950 a 2018

Ustawy o prokuraturze w latach 1950 – 2018 1950, ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o Prokuraturze Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1. W celu ugruntowania praworządności ludowej, ochrony mienia społecznego i ścigania przestępstw tworzy się urząd Generalnego Prokuratora Rzeczypospolitej. Art. 3. Generalny Prokurator Rzeczypospolitej: 1)Dalej