Stanowisko Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ w sprawie projektowanych zmian ustawowych dotyczących władzy sądowniczej

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego dnia 8 maja br. na nadzwyczajnym posiedzeniu zajęła stanowisko w kwestii zgodności z Konstytucją RP dwóch projektów ustaw będących obecnie przedmiotem prac

Read More

Jedynowładztwo Ministra Sprawiedliwości: uwagi Sądu Najwyższego do druku sejmowego 1491

Opinia do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw I. Uwagi ogólne 1. Projektowana nowelizacja ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Read More