Tag: odwołanie faksem

Państwo

Radomscy sędziowie też się sprzeciwiają…

UCHWALA Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Radomskiego z dnia 21 grudnia 2017r. Sędziowie Sądu Okręgowego w Radomiu oraz przedstawiciele Sędziów Sądów Rejonowych w Grójcu, Lipsku, Kozienicach, Przysusze, Radomiu, Szydłowcu i Zwoleniu wyrażają zdecydowany i stanowczy sprzeciw wobec odwołania przez Ministra Sprawiedliwości w trakcie kadencjiDalej