Tag: obwieszczenie

Publicystyka

M. Florczak-Wątor w dzienniku “Rzeczpospolita” o sporze o SN: zła procedura to nieważne wybory, także niesędziego

W internetowym wydaniu dziennika “Rzeczpospolita” z 18 sierpnia 2018 r. prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor w artykule “Spór o SN: zła procedura to nieważne wybory” analizuje sytuację po głoszeniu przez prezydenta obwieszczenia o liczbie wolnych stanowisk sędziowskich przewidzianych do objęcia w poszczególnych izbach SN, opublikowanego bez wymaganej przez prawoDalej

Państwo

Stanowisko KRS z 25 maja 2017 r. dotyczące braku obwieszczeń Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich

STANOWISKO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie braku obwieszczeń Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich w sądach powszechnych             W trosce o prawidłowe funkcjonowanie sądownictwa, a przede wszystkim o realizację konstytucyjnego prawa obywateli do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, KrajowaDalej