Tag: NSA

Państwo

Oportunizm? NSA oddalił kasację ws.odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego matce-opiekunce syna z niepełnosprawnością

Matka opiekująca się dorosłym synem z niepełnosprawnością nie dostanie świadczenia pielęgnacyjnego (dziś to 1477 zł), bo pobiera wcześniejszą emeryturę (854 zł) We wtorek Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną kobiety, do której przyłączył się Rzecznik Praw Obywatelskich, wnosząc o prokonstytucyjną wykładnię przepisówDalej

Państwo

Samorząd Inowrocławia wygrał z wojewodą w NSA

6 czerwca Urząd Miasta w Inowrocławiu poinformował, że otrzymał wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie uchwały przyjętej z inicjatywy Prezydenta Miasta Inowrocławia przez inowrocławskich radnych w sprawie obrony samorządności w Polsce. Sąd oddalił skargę kasacyjną Wojewody Kujawsko-Pomorskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.Dalej

Poza działami

ETPC zbada sprawę wydalenia z Polski na postawie tajnych materiałów

Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował skargę cudzoziemca wydalonego na podstawie tajnych materiałów. W Polsce pozostała jego rodzina. Sprawa dotyczy obywatela Azerbejdżanu, którego Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego uznała za zagrażającego bezpieczeństwu państwa i porządkowi publicznemu. Na podstawie niejawnych dokumentów Wojewoda Małopolski wydał decyzjęDalej