Tag: MEN

Państwo

HFPC zaniepokojona planami MEN ograniczenia działań antydyskryminacyjnych w szkołach

„Przeciwdziałanie dyskryminacji powinno być jednym z priorytetowych obowiązków władz publicznych” „Zasada równego traktowania i związany z nią zakaz dyskryminacji jest jedną z podstawowych zasad polskiego porządku prawnego, silnie związaną z zasadą demokratycznego państwa prawnego, opartego na poszanowaniu godności, którym zgodnie z Konstytucją RPDalej