Uroczystości Jubileuszowe z okazji 100-lecia Sądu Najwyższego na Zamku Królewskim

​Dnia 28 września na Zamku Królewskim odbyła się druga część uroczystych obchodów 100-lecia Sądu Najwyższego oraz sądownictwa powszechnego. W uroczystościach z okazji Jubileuszu wzięli udział byli Prezydenci RP, przedstawiciele najważniejszych instytucji

Read More

Laudacja Marka Safjana na cześć Adama Strzembosza z okazji przyznania nagrody Peryklesa

Laudacja wygłoszona przez prof. Marka Safjana 9 września na cześć prof. Adama Strzembosza z okazji przyznania Mu Nagrody Peryklesa, przyznawanej współtwórcom demokracji i wolności przez Stowarzyszenie na Rzecz Demokracji. [Marcin Święcicki·10 września

Read More

Oświadczenie byłych Prezesów Trybunału Konstytucyjnego

13 lipca 2017 roku Bez niezależnego wymiaru sprawiedliwości nie istnieje państwo prawa. Zmieniające Konstytucję projekty ustaw o ustroju sądów powszechnych, o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o Sądzie Najwyższym prowadzą do pozbawienia sądów

Read More