Tag: Marek Kuchciński

Publicystyka

Jerzy Zajadło: Pisgalizm

Co to jest „pisgalizm”? To neologizm wynikający ze skrótowego połączenia „PiS” oraz słowa „legalizm”. Oba terminy łatwo zdefiniować – pierwszy jest po prostu nazwą pewnej partii politycznej; drugi natomiast, według słownika języka polskiego, to „ścisłeDalej