KRS wyjaśnia motywy sprzeciwu wobec pełnienia obowiązków sędziego przez asesorów sądowych w sądach powszechnych

KOMUNIKAT KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 8 stycznia 2018 r. wyjaśniający motywy sprzeciwu wobec pełnienia obowiązków sędziego przez asesorów sądowych w sądach powszechnych Na posiedzeniu 30 października 2017 r. Krajowa Rada

Read More

Stanowisko w sprawie wypowiedzi Premiera Mateusza Morawieckiego / Statement by the Polish Judges Association “IUSTITIA”

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia jest oburzone nieprawdziwymi twierdzeniami premiera Mateusza Morawieckiego opublikowanymi w Washington Examiner 13 grudnia 2017 roku dotyczącymi polskiego sądownictwa.  “Iustitia”, the association of

Read More