Tag: Konstytucja RP

Komentarze i opinie

M. Matczak: Delikt konstytucyjny czy przestępstwo?

Od kilku tygodni w debacie publicznej na temat sądownictwa używam terminu „przestępstwo konstytucyjne”, żeby określić to, co politycy chcą zrobić z Sądem Najwyższym. Jeżeli chcecie zrozumieć, dlaczego prawnicy nie potrafią się komunikować ze społeczeństwem, zważcie, że przez kolegów prawników jestem za to sformułowanie dość poważnie krytykowany.Dalej

Dokumenty

Uchwała Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów nr 4/2018 z dnia 02 lipca 2018 r.

Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów, powołany celem przyjmowania informacji i monitorowania przypadków zagrożeń niezawisłości sędziów i niezależności sądów, wyraża stanowczy sprzeciw wobec wypowiedzi przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej, w tym Premiera i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz marszałków Sejmu i Senatu, deprecjonujących Sąd NajwyższyDalej

Komentarze i opinie

M. Gersdorf: Niezwykła lekkość ocen

Na internetowej stronie Sądu Najwyższego opublikowano felieton prof. Małgorzaty Gersdorf, poprzedzony leadem: “​Na prośbę Pierwszego Prezesa SN prof. Małgorzaty Gersdorf publikujemy felieton autorstwa Pani Prezes, który ukazał się w czerwcowym wydaniu miesięcznika “Praca i Zabezpieczenie Społeczne”.” Ocena Czytelników[Razem: 23 Średnio: 3.1]