Opinia Komisji Weneckiej w sprawie ustawy Prawo o prokuraturze ze zmianami (całość, po polsku)

I Wprowadzenie 1. Pismem z dnia 4 maja 2017 r. Przewodniczący Komitetu Monitorującego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wystąpił do Komisji Weneckiej o sporządzenie opinii na temat ustawy prawo o prokuraturze ze zmianami (CDLREF(2017)048).

Read More

M. Pach: Antysędzia w oparach absurdu

„Rzeczpospolita” opublikowała artykuł dr. hab. Mariusza Muszyńskiego, prof. UKSW, „antysędziego” TK (anty-, bo objął mandat już obsadzony). Brawurowy to tekst. Aż szkoda więc, że obfitujący w nieprawdy. Zarazem autor

Read More

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego apeluje do dr. Dudy

Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ z dnia 18 grudnia 2017 r.   Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego wyraża zdecydowany sprzeciw wobec uchwalonych ustaw o zmianie ustawy

Read More

M. Pach (konstytucyjny.pl): Znamy już nowego rzecznika rządu!

W związku z dymisją Rady Ministrów kierowanej przez Beatę Szydło i rychłym powołaniem gabinetu Mateusza Morawieckiego zmieni się rzecznik rządu. Naszemu portalowi jako pierwszemu udało się dowiedzieć, kto będzie

Read More

Wyborcom i posłom: Standardy prawa wyborczego w wyrokach Trybunału Konstytucyjnego wyznaczone w sprawach: K 31/06, K 9/11 i P 5/14

Poniższe wypisy z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego dedykujemy w szczególności posłom z “Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego”, debatującym nad nagłą deformą Kodeksu Wyborczego w trybie, który dziś określić można

Read More

AI, HFPC i SSP “Iustitia”: Wzywamy przedstawicieli organów władzy ustawodawczej i wykonawczej do rozważnego stanowienia prawa!

Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wydały oświadczenie dotyczące prezydenckich projektów ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym. Zdaniem organizacji, prowadzą one wprost do zachwiania

Read More

Łańcuch Światła: Apel Sędziów do Sędziów

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia zwraca się do każdego z Was, gdy w Sejmie trwają prace legislacyjne nad sprzecznymi z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej zmianami ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Jednocześnie Minister

Read More