Prof. Stanisław Biernat Anno Domini 2006

26 czerwca skończyła się 9-letnia kadencja wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. dr. hab. Stanisława Biernata. Ostatnie dwa lata przypadły na najtrudniejszy w dziejach Trybunału okres, gdy obóz rządzący po wyborach w październiku

Read More

Stanowisko KRS w sprawie poprawki do projektu ustawy o KRS (druk sejmowy nr 1423)

STANOWISKO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z 26 maja 2017 r. w przedmiocie przyjętej przez sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka poprawki do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych

Read More