Tag: Kancelaria Prezydenta RP

Komentarze i opinie

Prezydenta RP pyta Obywatel RP

Pytanie wyborcy na teraz i na kampanię prezydencką w 2020 r.: kierowane wprost do obecnego prezydenta i ew. kandydata z prośbą o publiczną odpowiedź: “Czy Andrzej Duda zamierza wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej?” Okoliczności niniejszego pytania: Kancelaria Prezydenta RP o wczorajszym pytaniu prejudycjalnym Sądu NajwyższegoDalej

Dokumenty

Oświadczenie Kancelarii Prezydenta RP

W nawiązaniu do komunikatu Sądu Najwyższego, należy zważyć, co następuje. W ocenie Kancelarii Prezydenta RP, dzisiejsze działanie Sądu Najwyższego, polegające na zawieszeniu stosowania niektórych przepisów ustawy o SN, nastąpiło bez prawidłowej podstawy prawnej i nie wywiera skutków wobec Prezydenta RP, ani jakiegokolwiek innego organu.Dalej